Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2023
Nyheder

Velkommen til Finn Dyrhagen: Stiftets nye, konstituerede provst blev indsat i weekenden

Akkompagneret af velvalgte salmer, en stærk prædiken og megastore stykker chokoladekage blev Finn Dyrhagen i weekenden indsat som ny, konstitueret provst i Lolland Vestre Provsti

Af sognepræst Henrik Gade Jensen

En februarkold eftermiddag blev Finn Dyrhagen indsat som ny provst for foreløbig et ½ år i Lollands vestligste provsti. Kirken var pænt fuld og fire af provstiets præster mødt op til processionen ind i kirken. Efter at have sunget ”De levendes land” (nr. 561) på Otto Mortensens melodi – en god salme i triste affolkningstider – foretog provst Johannes Kristensen, Østre Provsti, indsættelsen, da biskop Marianne Gaarden på grund af sygdom måtte melde fra. Og Johannes Kristensen kunne supplere med personligt kendskab, da han selv i sit første præsteembede var indsat af netop Finn Dyrhagen, da denne virkede som provst på Sjælland.

I biskoppens tale, som Johannes Kristensen læste op, takkede Marianne Gaarden varmt Finn Dyrhagen for at stille sine mangeårige provste- og folkekirkeerfaringer til rådighed for Lolland. Opgaven for den nye provst består konkret i at udarbejde en bæredygtig struktur for provstiet, som både præster og menighedsråd kan identificere sig med. I biskoppens tale blev problemerne i provstiet også skitseret med 29 kirker og sogne spredt uregelmæssigt ud mellem land og by og forstærket af den samfundsmæssige udvikling, hvor det er og ikke mindst bliver en stor opgave at være til stede og sikre kirkelig betjening.

Før prædikenen blev B.S. Ingemanns vidunderlyrik ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud” sunget, som også dannede afsæt for Finn Dyrhagens prædiken over dagens tekst til søndag septuagesima, med vingårdsejeren der belønner alle arbejderne ens i gården med én denar. Bedre symbol på Guds miskundhed findes ikke. Med humor og anekdoter fra konfirmander udlagde Dyrhagen teksten.

En motet efter prædikenen fra Nakskov Kammerkor var med til at festliggøre dagen, og efter gudstjenesten havde menighedsrådet dækket kaffebord i sideskibet med megastore stykker chokoladekage til. Her bød Ellen Bredal, formand for provstiudvalget i Lolland Vestre, den nye provst velkommen, og nu er Finn Dyrhagen indsat som provst klar til arbejdet i provstiet.