Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2023
Nyheder

Når samarbejdet går i hårdknude er nøgleordet respekt

Sager om dårligt arbejdsmiljø i folkekirken har de senere år fyldt stadigt mere i medierne. Ved det årlige Landemode i oktober tager Lolland-Falsters Stift emnet op til debat. For det er vigtigt at kunne tale om det, hvis der er problemer, mener biskop Marianne Gaarden.

Præst, kirkegænger, håndtryk

Af Hanne Gaard Guldager

”Lidenskab er et letantændeligt stof.”

Sådan siger Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falsters Stift, om de arbejdsmiljøsager i folkekirken, der de senere år har været omtalt i medierne. Især samarbejdet mellem menighedsråd og præster er nogle steder i landet gået så meget i hårdknude, at den ene part til sidst har opgivet og forladt arbejdet i kirken.

Marianne Gaarden peger på, at det for både menighedsråd og præst er hjerteblod at være en del af kirken, og der er masser af lidenskab i arbejdet. Så derfor kan det slå gnister og være svært at styre følelserne, hvis der er en modpart, der vil noget andet.

Nu tager Lolland-Falsters Stift så emnet op til debat, når det årlige Landemode afholdes i stiftet torsdag 5. oktober, hvor også biskoppen og stiftsrådet aflægger årsberetning, og den Kirkelige Initiativpris uddeles.

”Der er så meget fokus udefra på det dårlige arbejdsmiljø i folkekirken og på, hvordan vi håndterer det. Nu lægger vi op til en berigende, opløftende debat i stedet for at gemme det væk. Anerkender vi, at der er et problem, gør vi det meget nemmere at tale om,” forklarer Marianne Gaarden og tilføjer, ”men heldigvis fungerer det godt de fleste steder.”

Parterapi for letøvede

På Landemodet kommer Eva Holmegaard Larsen, sognepræst og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd, med et oplæg under overskriften ”Parterapi for letøvede – Tema om det gode samvirke”, hvor forholdet mellem præst og menighedsråd beskrives som et ægteskab.

”Det kunne være så godt, men skuffede forventninger, gensidig mistro og følelsen af at være overbebyrdet kan spænde ben for selv de bedste forhold,” lyder det i præsentationen af oplægget.

Marianne Gaarden understreger, at i de fleste menigheder og kirker kører samarbejdet mellem kirkens ansatte og menighedsrådet helt gnidningsfrit, men så er der enkelte steder, hvor det kører af sporet. Og det skal man turde tale om.

”I langt langt de fleste sogne er der et virkelig godt samarbejde, hvor der er fokus på udvikling af kirkelivet. Så er der nogle enkelte steder, hvor det går skævt. Der er det mit håb, at vi kan nå til at tage hul på det, inden det går i hårdknude. Det er blandt andet også derfor, at vi tager det op nu.”

Stigende fokus på arbejdsmiljø

Som biskop har Marianne Gaarden til opgave at føre tilsyn med præster og menighedsråd i stiftet og træder derfor også til, hvis der er problemer med samarbejdet i en af stiftets kirker.

”Når jeg kommer ud, oplever jeg ofte, at parterne er optaget af skyld - hvem har ansvaret? Men ofte er det en kompleks problemstilling, hvor flere har en andel i det. Spørgsmålet om skyld er ikke særlig konstruktivt. Meget bedre går det, hvis vi hver især erkender, at ingen af os er fejlfri. At kaste tilsynets lys på konflikter bidrager ofte til, at problemerne løser sig, men selvfølgelig er det ikke altid sådan. Derfor er det godt at tale om interessesammenstød, inden man står midt i en konflikt,” forklarer Marianne Gaarden.

Hun mener, at der er flere årsager til, at arbejdsmiljøsagerne fylder stadigt mere, og at man kan få en opfattelse af, at det må stå slemt til i folkekirken.

”Så galt mener jeg ikke, det står vil, men medierne har sat meget fokus på det, og så er der et stigende fokus på arbejdsmiljø generelt. Samtidig tror jeg, at vi har en lavere tolerancetærskel end tidligere, og det er både på godt og ondt. Godt fordi vi ikke vil finde os i det, hvis vi ikke bliver behandlet ordentligt – og det skal vi selvfølgelig heller ikke. Ondt fordi vi er blevet mere individualistiske i vores omgang med hinanden, hvilket udfordrer alle former for fællesskabet – også i kirken.”

Kirkeministeriet har også fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken. I efteråret 2023 gennemfører man en arbejdsmiljøundersøgelse blandt kirkens omkring 15.000 ansatte via spørgeskemaer og interview.

Formålet er at kortlægge arbejdsmiljøforholdene i folkekirken med fokus på blandt andet samarbejde, ledelse, forventninger, organisering af arbejdet og negativ adfærd.

Respekt og næstekærlighed

Marianne Gaarden ser frem til, at emnet bliver taget op på Landemodet, for der er også brug for noget perspektiv på debatten, mener hun.

”Det bliver ofte meget entydigt fremstillet i medierne, for de fleste steder kører det jo godt. Tænk, hvis alle arbejdspladser fik samme opmærksom i medierne som folkekirken.”

Samtidig er det med omkring 15.000 ansatte en stor arbejdsplads, og ligesom på andre arbejdspladser vil der opstå gnidninger og være konflikter. Det er svært at undgå.

”Men vi tager fat i det. Det er blandt andet også derfor, vi tager det op på Landemodet. Så vi sammen kan tale om, hvordan vi løser det, for det er både ubehageligt og ressourcekrævende at stå midt i, når først en konflikt er brudt ud.”

”Når det sker, så er det vigtigt at håndtere det på en respektfuld måde - næstekærligt. Det er helt naturligt, at vi har forskellige perspektiver på tingene, så målet er ikke enighed, men respekt,” understreger Marianne Gaarden.

Alle er velkomne til Landemode

Landemodet er åbent for alle. Det starter med en gudstjeneste klokken 13.30 i Maribo Domkirke, hvorefter resten af Landemodet holdes i Bangs Have i Maribo.

Udover temaet om det gode samvirke i kirken kan man høre biskop Marianne Gaardens landemodeberetning og stiftsrådets beretning, som stiftsrådsformand Susanne Møller afgiver.

Der vil også være overrækkelse af den Kirkelige Initiativpris i Lolland-Falsters Stift, inden der sluttes af med middag.

Hele programmet og de nominerede til initiativprisen kan findes på www.lfstift.dk