Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2023
Nyheder

Lægmandsgudstjenester – hvad for en fisk?

Der har denne vinter været afholdt kurser i lægmandsgudstjenester i Lolland-Falsters Stift. Men hvad er en lægmandsgudstjeneste?

Af Susanne Møller, formand for distriktsforeningen, stiftsrådet og Vejleby Menighedsråd

Ideen med at arbejde med lægmandsgudstjeneste i Lolland-Falsters Stift opstod i den lokale menighedsrådsforenings bestyrelse, hvor vi kunne konstatere en øget risiko for aflysning af en eller flere gudstjenester ved præstens pludselige forfald med kort varsel. De fleste af stiftet præster har ikke mulighed for at træde til, da de selv holder gudstjenester i eget pastorat og mange steder med flere kirker. Dertil kommer at muligheden for at bruge en vikar er væsentligt reduceret på grund af en markant lønstigning. Så intentionen var at klæde lægfolket på, så de kunne springe til fremfor at en gudstjeneste skal aflyses.

Samtidig havde vi mulighed for at styrke lægfolkets viden om og mulige medvirken i gudstjenesten.

Sammen med biskoppen fik vi sat et kort kursusforløb sammen indeholdende baggrunden for den nuværende liturgi, en teologisk refleksion over gudstjenesten, salmernes betydning samt en mere praktisk tilgang til brugen af kirkerummet. 14 deltagere meldte sig som interesserede og gennemførte kurset.

Det var ikke meningen at uddanne hverken ”reservepræster” eller lægprædikanter. Men for de kursister der har mod på det, vil der nu være lidt mere sikker grund at stå på i forhold til at gennemføre en allerede planlagt gudstjeneste i forkortet udgave uden prædiken og altergang. For andre kunne læsningen af en eller flere tekster i gudstjenesten efter aftale med præsten også være en aktuel mulighed.

Kursisterne har dannet en ERFA-gruppe som mødes med stiftets teologiske konsulent Lars Bruun. Hvis du er interesseret i at være med eller høre mere, så kontakt Susanne Møller på e-mail susanne@NL70.dk eller Lars Bruun på e-mail lakb@km.dk.