Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2023
Nyheder

”Kirkegårdene har en vigtig funktion i de flestes liv. Mange opdager det først til en begravelse af en, der stod dem nær,” siger stiftets nye kirkegårdskonsulent

Mød stiftets nye kirkegårdskonsulent Friedemann Rüter her, og læs om hans spændende tanker om kirkegården. 

Kirkegårdskonsulent Friedemann Rüter

Kirkegårdskonsulent Friedemann Rüter

Velkommen som kirkegårdskonsulent ved Lolland-Falsters Stift, Friedemann! Vil du begynde med at fortælle lidt om dig selv?

For ca. fem år siden flyttede vi fra København til Lolland. Det var en stor omvæltning at flytte fra bylejlighed og kolonihave til et gammelt bondehus med en skøn og stor have. Her er der luft og en kæmpe himmel, som især om natten er enestående og ubeskriveligt. Vi bor i Vigsnæs tæt på Lollands nordligste spids. Her renoverer vi vores gamle bygninger og prøver at leve så selvforsynende, som muligt. Vi har ikke fortrudt denne omvæltning en eneste dag. Så ofte som muligt, prøver vi at se vores seks voksne børn med vores børnebørn, Vi samles gerne i til højtiderne ”på gården”.

Jeg er tyskfødt, men har boet i Danmark i over 25 år. Jeg har studeret landskabsarkitektur i Tyskland og på Kunstakademiet i København. Før mit studie tog jeg en uddannelse som planteskolegartner. Dette har givet mig en solid basis gennem hele mit virke som landskabsarkitekt, men præger også min fritid i dag. Vores have i Vigsnæs er, udover at være et fantastisk spisekammer med de lækreste frugter og grøntsager, et forsøgslaboratorie, hvor jeg prøver at finde løsninger til bæredygtigt havebrug med høj biodiversitet. Gennem mange år har jeg drevet tegnestuen gaardrum.dk, der dækker alle fagets områder indenfor landskabsarkitektur. I det forgangne år er jeg begyndt på at flytte tegnestuen til Lolland.

Siden 1. april har jeg haft stillingen som kirkegårdskonsulent for Lolland-Falsters Stift. Jeg betragter det som en stor ære at få lov til at se og arbejde med de mange flotte kirkegårde på øerne. Gennem mange år har jeg beskæftiget mig med kirkegårde. Begravelseskulturen siger meget om kulturen, dens mennesker og forholdet til hinanden, men også om forholdet mellem de døde og de levende.

Opgaven som kirkegårdskonsulent giver mig mulighed for at opleve mange spændende kirkegårde og tilhørende bygninger og at komme i dialog med menighedsrådene, hvilket gør, at jeg kan lære Lolland og Falster endnu bedre at kende. Fra min tid i København, hvor jeg selv har været menighedsrådsmedlem, har jeg kendskab til udfordringerne ”indefra” og håber, at dette kan hjælpe mig til at forstå og bistå menighedsrådene såvel som præster og provster.

Som aktivt medlem i Foreningen for Kirkegårdskultur deltager jeg i konferencer og vidensdeling indenfor faget.

Hvad gør en kirkegård til noget særligt?

Kirkegårdene har en vigtig funktion i de flestes liv. Mange opdager det først til en begravelse af en, der stod dem nær. Kirkegårdene er en væsentlig del i vores erindringskultur. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis skal være i sorg for at ”kunne bruge” et begravelsessted. Jeg besøger for eksempel ofte kirkegårde, når jeg er ude og rejse. Især i byerne er kirkegårde, udover at være et begravelsessted, ofte en grøn oase, et sted til at finde ro, et sted til at tænke eller bare koble af i en stresset hverdag. Samme funktion som kirkerne også har.

Kirkegårde er kulturhistoriske og havearkitektoniske anlæg af stor værdi. Alene gravstederne bærer mange historier og betydningslag. Kirkegårdene er i stand til at bringe historien sammen med nutiden og transformere den videre til fremtiden. Som et af få institutioner i vores samfund fungerer vores kirkegårde både som kulturhistoriske anlæg, men også som steder, der har en enorm persoling betydning for den enkelte - steder der giver rum til sorg og fordybelse.

Er der noget særligt, du vil fokusere på i dit arbejde med kirkegårdene på Lolland-Falster?

Sammenlignet med andre landsdele i Danmark er Lolland og Falster præget af et stort antal kirkegårde. Næsten hver landsby har sin egen kirkegård. Funktionerne er jo næsten ens, men alle har deres egen stemning, deres egen karakteristiske udformning og præg. Dette skal bibeholdes og gerne fremhæves. Men tiltag der forbedrer klima- og biodiversitetskrisen vil være mulig mange steder.

Behov og ønsker for klassiske begravelser har ændret sig, og er stadigvæk under forandring. Nogle arealer kan bruges til andre formål end begravelser. Ved ændringer skal man tage udgangspunkt i kirkegårdens eksisterende og særegne kvaliteter, sognets behov og en fremskrevet behovsberegning for gravsteder. At rådgive så disse fokusområder bindes sammen, ser jeg som en vigtig opgave.

Jeg har stor respekt for kulturarven, om det gælder bygninger, gravsteder eller gamle træer. Disse kvaliteter skal vi værne om. Især i disse digitale tider, hvor oplevelser ofte bliver reduceret til korte todimensionelle øjeblikke og billeder på en skærm, har kirkerne og deres uderum en uerstattelig funktion. Her finder vi steder, der giver rum til fordybelse, til sorg, men også til glæde og oplevelser. Dette skal vi sikre og samtidig give plads til forandringer. For mig er kirkegårde ikke statiske, men dynamiske anlæg. Vi skal bevare deres historie og kvaliteter, men med fokus på respekt og omhu skal vi tillade forandringer og tilpasninger til nuværende behov.

Jeg betragter arbejdet som kirkegårdskonsulent som en spændende og vigtig opgave, og glæder mig til samarbejdet med de kirkelige medarbejdere og menighedsrådene i de kommende år.

Om Friedemann Rüter

  • Navn: Friedemann Rüter
  • Uddannelse: Gartner og landskabsarkitekt med master i kirkegårdskultur.
  • Arbejde udover stillingen som kirkegårdskonsulent: Indehaver af tegnestuen gårdrum.dk, der dækker over alle typer af landskabsarkitektur samt tegnestuen DOT2 i Hamborg, der mest arbejder med skoler og legepladser.