Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2022
Nyheder

Susanne Oxholm Bay Jacobsen fortsætter som uddannelseskonsulent

Ansættelsen løber fra den 1. juli og fire år frem.

 

Efter endt ansættelsesforløb ansættes Susanne Oxholm Jacobsen som uddannelseskonsulent i Lolland-Falsters Stift i en fireårig periode fra den 1. juli 2022. Ved siden af dette arbejde er Susanne sognepræst i Utterslev-Købelev-Vindeby Pastorat.

Uddannelseskonsulentens opgaver

Når et menighedsråd har valgt en præst, der skal ordineres, bliver denne de første 2 år af sit embede en del af ordningen "NY PRÆST". Det skal sikre, at præsten får mulighed for den nødvendige faglige sparring, bliver en del af et mentorforløb, og generelt trives, når vedkommende træder de første skridt ind i folkekirken som præst. Dette forløb bliver til i et samarbejde mellem biskop, provst, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og uddannelseskonsulenten.

Det er uddannelseskonsulenten, der tilrettelægger introduktions- og efteruddannelsesforløbene for de præster, der er nye i embedet. Et arbejde Susanne kender i forvejen, da hun har været uddannelseskonsulent i ordningens forsøgsperiode, der udløber den 30. juni. Susanne kan således fortsætte arbejdet uden ophør.

 

Kontakt Susanne Oxholm Bay Jacobsen

Telefon: 54 93 20 30
E-mail: SOXJ@km.dk