Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2022
Nyheder

Lindeskovkirkens venskabscafé skaber bånd mellem mennesker

I Lindeskovkirken i Nykøbing Falster Sogn findes en venskabscafé for flygtninge og indvandrere. Den er med til at skabe et stærkt fællesskab mennesker imellem, og derfor er venskabscaféen nomineret til årets initiativpris.

Af Anne-Sofie Holm, presse- og kommunikationsmedarbejder i Lolland-Falsters Stift

I Lindeskovkirken i Nykøbing Falster mødes mennesker med vidt forskellige baggrunde men med historier, der minder om hinanden, i venskabscaféen for flygtninge og indvandrere.

”Idéen til venskabscaféen opstod, efter min mand og jeg havde fået kontakt til en lille håndfuld flygtninge. Efter en gudstjeneste satte jeg mig ned med nogle andre fra menigheden og spurgte, om vi ikke skulle starte noget, der kunne hjælpe dem og andre i samme situation. Og så sagde de andre: ’Vi har lige siddet og talt om det samme!’. Og sådan startede det hele,” fortæller Lisbeth Rask Nielsen. Hun er næstformand i Nykøbing Falster Sogns menighedsråd og primus motor i venskabscaféen, godt hjulpet af en større gruppe af Lindeskovkirkens frivillige.

Venskabscaféen har eksisteret siden 2018 og bliver generøst støttet af Nykøbing Falsters Sogns menighedsråd.

Målet for caféaftenerne er ikke kun at styrke deltagernes netværk, skabe kontaktflader mellem flygtningefamilier og danske familier og at øge deres kendskab til dansk kultur. Det er også at gøre dem mere dus med kristendom og Bibelen – noget, der også kan hjælpe dem med at sætte deres egne oplevelser i perspektiv:

”Vi starter med en kop kaffe og kage, når vi mødes klokken 17. Vi taler ofte om forskellige spørgsmål om dansk sprog eller traditioner, som deltagerne måtte have – hvis det eksempelvis er sankthans eller fastelavn, taler vi om det. Det er vigtigt for os, at det er et kristent samværstilbud, så vi har altid bibelundervisning. For tiden taler vi om de vigtigste personer i hele bibelhistorien, fordi det kan være svært at forstå Det Nye Testamente, hvis ikke man har styr på personerne i Det Gamle Testamente,” fortæller Lisbeth Rask Nielsen og uddyber:

”Samtidig kan bibelhistorierne bruges for flygtningene til at kunne forstå deres egen situation. Eksempelvis historien om Abraham, der måtte forlade sit land uden at vide, hvor han skulle hen.”

Lisbeth Rask Nielsen og en gruppe frivillige har kørt venskabscaféen i Lindeskovkirken siden 2018. Foto: Marlene Laursen

Et kristent fællesskab

Den gruppe mennesker, der kommer, har udviklet sig undervejs, og på nuværende tidspunkt er der 32 faste deltagere i alle aldre med rødder i Pakistan, Kina, Israel, Irak, Afghanistan, Iran og Syrien. For en del af deltagernes vedkommende er modersmålet farsi, men kommunikationen i venskabscaféen foregår på dansk:

”Det er vigtigt for os her, at vi taler dansk med hinanden, for det er tydeligt at se, at dem, der taler bedre dansk, får en nemmere indgang i samfundslivet. Når vi synger, er det mest på dansk, men vi synger også nogle enkelte sange på farsi, som vi efterhånden kan rigtig godt,” siger Lisbeth Rask Nielsen med et smil.

Hun er ikke i tvivl om, hvorfor venskabscaféen har stor betydning for deltagerne:

”De kommer på grund af de personlige relationer og for fællesskabets skyld, men der er ingen tvivl om, at det er det kristne fællesskab, der har betydning for dem og som har betydning ind i deres liv. Derfor kommer de også jævnligt - og nogen meget trofast - til gudstjenesterne i Lindeskovkirken. Det er lykkedes at skabe relationer mellem deltagerne i venskabscaféen og andre kirkegængere, og vi som danskere får også rigtigt meget ud af samværet. Ligeledes at vi alle hjælpes med at lave aftensmaden på skift, så nu bærer alle med og bidrager rigtigt positivt i fællesskabet.”

Organisk udvikling

Ambitionen er, at venskabscaféen skal fortsætte med at eksistere så længe, det giver mening. Det har været vigtigt for arrangørerne, at nye deltagere kommer stille og roligt til, så de kan blive integreret i gruppen og få et godt netværk med hinanden. På den måde udvikler venskabscaféen sig organisk og tilpasser sig de behov, der er i gruppen.

”Hvis der en dag ikke længere er interesse, og hvis der ikke kommer mange nye flygtninge til, har venskabscaféen haft sin tid, og den har gjort det godt,” siger Lisbeth Rask Nielsen.

”Men jeg har svært ved at forestille mig, at den skal stoppe lige foreløbig, for den betyder så meget for dem, der kommer.”

 

Om Lolland-Falsters Stifts initiativpris

Du kan sende dit bud på, hvem der fortjener at få den kirkelige initiativpris 2022, i en mail til lfstift@km.dk senest fredag den 15. august.

 

Beskriv det projekt, du nominerer, og hvorfor lige netop det fortjener at få prisen. Send gerne et foto med, hvis du har et.

 

Vinderen vil blive udpeget af dommerpanelet, der i år består af biskop Marianne Gaarden, stiftsrådsformand Susanne Møller, projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling Jesper Rønn Kristiansen, diakonikoordinator Birgitte Engelhardt, organist Flemming Chr. Hansen samt menighedsrådsformand Jens Erik Boesen, der repræsenterer sidste års vinder af initiativprisen.

 

Initiativprisen 2022 uddeles på landemodet den 5. oktober i Bangs Have, Maribo.

 

Se de øvrige nominerede initiativer her.