Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2022
Nyheder

”Kirkedagen er et koncentrat af den danske folkekirke, når den er bedst”

Siden starten af 1990’erne har Kirkedagen på Syd- og Midtlolland fundet sted. Det er et velbesøgt arrangement, der fortsat formår at samle lokalmiljøet på tværs af sognegrænser, og i år er det nomineret til den kirkelige initiativpris.

Af Anne-Sofie Holm

 

”Jeg tænker på Kirkedagen som et sindbillede på den danske folkekirke.”

Det fortæller sognepræst Jesper Bacher, der i over 20 år har været med til at arrangere Kirkedagen på Syd- og Midtlolland.

Kirkedagen finder sted hvert andet år og består altid af tre faste hovedelementer:

”Først og fremmest fejrer vi gudstjeneste under Guds åbne himmel. Dernæst holdes en tale om noget kulturelt og samfundsmæssigt relevant. Talen er folkeoplysende, og der må gerne være både vid, bid og brod i den. Og så sluttes dagen af med god musik til øregangene,” fortæller Jesper Bacher.

Gudstjenesterne foregår som et samarbejde mellem de deltagende sognes præster. Talerne har gennem tiden været mange forskellige, ofte prominente mennesker fra det danske kultur- eller kirkemiljø, herunder Tine Lindhardt, Margrethe Auken, Katrine Winkel Holm og stiftets egne biskopper. Musikken blev i år leveret af Postorkestret, som blæser tilskuerne omkuld med vellyd.

”Vores danske folkekirke er – foruden at være den troendes forsamling, hvor evangeliet prædikes og sakramenterne forvaltes – en kulturformidlende institution og et rum for både folkeoplysning, debat og refleksion. Og folkekirken ville ikke være den samme uden hele det musikalske aspekt i gudstjenesterne og den mangfoldighed af gode koncerter, der finder sted i kirkerne. Så på den måde ser jeg Kirkedagen som et koncentrat af den danske folkekirke, når den er bedst,” siger Jesper Bacher.

Kirkedagen har eksisteret siden 1993. Oprindeligt var Kirkedagen for sognene i den daværende Rødby Kommune. Siden blev kredsen udvidet til sognene omkring Rødby Fjord, hvilket også var meget oplagt, da de gamle kommunegrænser faldt, og Kirkedagen fandt sted i Rødby Fjord Mindepark. Siden har endnu flere sogne fået indbydelse til at være med.

Jesper Bacher har selv deltaget, siden han startede som præst omkring årtusindskiftet. Førhen blev dagen arrangeret af en planlægningskomite, hvor der sad repræsentanter fra alle de sogne, der deltager i Kirkedagen. Men for at lette arbejdet tilbød Jesper Bachers pastorat, Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe Pastorat, i 2011 at tage sig af alle de praktiske foranstaltninger, og sådan har det været siden.

 

Postorkestret blæste tilskuerne omkuld med vellyd ved årets kirkedag. Foto: Jesper Bacher

Bibelsk kristendom i slotsparken

Kirkedagen udfolder sig i historiske rammer. Hidtil har arrangementet fundet sted i Rødby Fjord Mindepark, men i år var det den smukke Christianssæde Slotspark, der lagde rammer til. Og det giver rigtig god mening, mener Jesper Bacher:

”Inde i parken er der en mindesten over den berømte lensgreve Christian Ditlev Frederik Reventlow, der var en af de primære fortalere for ophævelsen af stavnsbåndet. På hans mindesten står blandt andet: ’Velsignet være dette sted, så længe ejeren stræber efter at udbrede velstand, oplysning og bibelsk kristendom blandt menigmand’. Så at afholde Kirkedagen her giver rigtig god mening, og vi er rigtig glade for at have fået den mulighed.”

 

Om Lolland-Falsters Stifts initiativpris

Vinderen vil blive udpeget af dommerpanelet, der i år består af biskop Marianne Gaarden, stiftsrådsformand Susanne Møller, projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling Jesper Rønn Kristiansen, diakonikoordinator Birgitte Engelhardt, organist Flemming Chr. Hansen samt menighedsrådsformand Jens Erik Boesen, der repræsenterer sidste års vinder af initiativprisen.

 

Initiativprisen 2022 uddeles på landemodet den 5. oktober i Bangs Have, Maribo.

 

Se de øvrige nominerede initiativer her.