Aktuelt 2022
Nyheder

Efterårets konsulentrunde finder sted den 1. september

I efteråret er det endnu en gang muligt for menighedsrådene i Lolland-Falsters Stift at få besøg af dygtige konsulenter. Tilmeld senest onsdag den 24. august.

 

Alle menighedsråd i Lolland-Falsters Stift inviteres til at deltage i efterårets konsulentrunde torsdag den 1. september 2022.

Ved konsulentrunden har menighedsrådene mulighed for at forelægge kommende/påtænkte projekter for konsulenterne, som vil komme med deres umiddelbare vurdering.  Der bliver ikke truffet nogle afgørelser og såfremt menighedsrådet ønsker projektet realiseret, skal der stadig sendes en ansøgning via provstiudvalget til Stiftsøvrigheden.

De deltagende konsulenter vil være; en kirkekonsulent fra Nationalmuseet Marie Louise Bode Blyme, den kongelige bygningsinspektør Stig Andersen samt varmekonsulent Poul Klenz Larsen.

Der vil blive afsat ca. 30 min til hvert besøg.

Fra Stiftsøvrigheden deltager stiftskontorchef Lene Møller Krabbesmark og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen.

Tilmelding

Ansøgningen skal ske sendes til lfstift@km.dk med kopi til provstiudvalget samt indeholde en kort beskrivelse af det/de projekter, som menighedsrådet ønsker at drøfte. Ansøgningen bedes tillige indeholde navn og nummer på en kontaktperson, som vi kan ringe til, hvis vi bliver væsentligt forsinket eller lignende.

Tilmeldingsfristen er den onsdag den 24. august 2022. Dagen planlægges, så vi kan nå flest mulige af de tilmeldte menighedsråd, men det kan blive nødvendigt at udsætte nogle besøg, hvis der kommer mange tilmeldinger. Efter udløbet af fristen vil de tilmeldte menighedsråd få nærmere besked omkring tidspunkt.