Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2022
Nyheder

Biskoppen giver dispensation til ændret gudstjenestefrekvens 

Biskop Marianne Gaarden har i dag udsendt et brev til alle menighedsråd og præster i Lolland-Falsters Stift med en stående dispensation til at ændre både rammerne for afholdelse af gudstjenester og gudstjenestefrekvensen vinteren over for at spare på energien.

Af Anne-Sofie Holm

"Netop som vi troede, at pandemien var fortid og at vi nu kunne kigge frem mod en normal vinter, så står vi over for en ny krise. Denne gang er det ikke en sundhedskrise, men en energikrise. Der er udsigt til tårnhøje priser på el, naturgas og olie og lavvande i pengekasserne i mange menighedsråd. De høje priser kan slå bunden ud af budgetterne ikke mindst i små menighedsråd, der er ansvarlige for op til flere kirker."

Sådan indledes det brev, biskop Marianne Gaarden i dag har udsendt til alle stiftets menighedsråd og præster. Brevet indeholder en stående dispensation til at ændre på både rammerne for afholdelsen af gudstjenesterne og antallet af gudstjenester i pastorater med flere kirker for at spare på energien.

Derved gives altså mulighed for at flytte gudstjenesteafholdelsen til lokaler, hvor der i forvejen er opvarmet - eksempelvis til konfirmandstuen, kapellet eller sognegården. 

Samtidig er det muligt i pastorater med flere kirker at holde færre gudstjenester.

Ændret gudstjenestefrekvens

I pastorater med en præst og to eller flere sogne er det fra den 1. oktober muligt at reducere antallet af gudstjenester til én i den kirke, der er billigst at opvarme og bedst egnet til primært at blive anvendt vinteren over. 

Hvis man ønsker at nedsætte gudstjenestefrekvensen lokalt, skal menighedsråd og præster aftale indbyrdes i hvilken kirke, der skal holdes gudstjeneste. Hvis man bliver enige om kun at gennemføre en enkelt gudstjeneste i pastoratet, opfordrer biskoppen til, at der arrangeres transportmulighed for menigheden i pastoratets øvrige sogne. 

Dispensationens rammer

Dispensationen til ændring af rammerne for afholdelse og af gudstjenester og ændring af gudstjenestefrekvensen gælder fra den 1. oktober 2022 til den 1. april 2023, men dog med undtagelse af juleaften og første juledag. 

Ved nedsættelse af gudstjenestefrekvensen i pastoratet skal stiftet informeres.

 

Gode råd og vejledning: Sådan kan man spare på energien i kirken

På Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside, www.folkekirkensgrønneomstilling.dk, kan man få ideer og gode råd til den kommende vinter. 

 

Endvidere afholdes et digitalt møde med folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen, der fortæller om, hvordan man bedst skruer ned for varme- og elforbrug i kirken under hensyntagen til kirkebygning, klima og pengepung. Læs mere her.