Aktuelt 2021
Nyheder

Væggerløse Sogn vinder årets initiativpris

Ved landemodet i starten af oktober blev årets initiativpris overrakt. Vinderinitiativet roses for at favne bredt og være nemt at indføre i andre sogne.

Af Anne-Sofie Holm

Sommeren over er en række initiativer blevet nomineret til årets kirkelige initiativpris. Prisuddelingen fandt sted i Bangs Have i forbindelse med det kirkelige årsmøde, landemodet, i starten af oktober.

Dommerpanelet bestod i år af biskop Marianne Gaarden, stiftsrådsformand Susanne Møller, menighedsrådsformand i Kappel-Vestenskov Sogne Ole Arpe Munksgaard samt sidste års modtagere af initiativprisen, sognepræst Lisbeth Lumby, organist Flemming Christian Hansen og korsanger Karen Bressing fra Sakskøbing Sogn.

Efter nøje overvejelser og argumenter frem og tilbage, landede panelet på, at årets bedste kirkelige initiativ var Væggerløse Sogns vandregrupper og telefonkæder. Initiativet, der udsprang fra sognepræst Anders Martin Lauritsen, blev stærkt bakket op af menighedsrådet og en gruppe engagerede frivillige, som førte projektet ud i livet.

Panelet roste blandt andet initiativet for at være let at indføre i andre sogne, at det er nært og intimt, at det favner bredt, og ikke mindst, at særligt vandregrupperne fremmer både socialt samvær og motion. Det er et positivt element, for fysisk sundhed hjælper også den mentale sundhed. Derudover blev det også nævnt, at både vandregrupperne og telefonkæderne er beskedne initiativer, som ikke er meget ressourcekrævende, men som alligevel har en stor positiv indflydelse på de involverede.

”Det behøver ikke altid at indebære store, forkromede løsninger”

I Væggerløse Sogn vakte det stor glæde, da menighedsrådet fik nyheden om, at prisen for årets bedste kirkelige initiativ gik til dem.

Jens Erik Boesen, du er menighedsrådsformand i Væggerløse Sogn. I har vundet dette års kirkelige initiativpris for at lave vandregrupper og telefonkæder som middel mod ensomhed. Hvordan reagerede I, da I fik nyheden?

”Menighedsrådet var både overraskede og stolte over, at Væggerløse Sogn modtog initiativprisen. Det samme gjorde sig gældende hos de frivillige. Desværre havde ingen af dem mulighed for at deltage i landemodet og være med til prisoverrækkelsen. Men sognepræst Anders Martin Lauritsen har mødtes med en del af de frivillige, og de er stolte og glade over den anerkendelse, de har fået.

De frivillige bærer et stort ansvar for, at grupperne fungerer og bliver holdt i live, og vi vil gerne vise dem, at vi sætter stor pris på deres arbejde. Deres store engagement er vigtigt at påskønne, så jeg glæder mig til, at vi i fællesskab kan glæde os over, at vi har modtaget initiativprisen.”

 

Hvilken forskel gør det for Væggerløse Menighedsråd og de frivillige involverede, at I har vundet prisen?

”Det, at vi har fået prisen, er en stor anerkendelse af det arbejde, som vores mange frivillige gør. Det gør den forskel, at vi bliver styrket i troen og anerkendelsen af, at det arbejde, vi udfører, er meningsfyldt. Dermed styrker det lysten for at gå ind og være frivillig i sognets aktiviteter. Det er ikke uvæsentligt i forhold til, når det bliver drøftet, om der er andre ting, vi kan lave, som er til glæde for sognet.

Dette er et godt eksempel på, at hvis man vil lave noget, som menigheden påskønner, og som kan være med til at skabe og styrke sociale relationer, behøver det ikke altid at indebære store, forkromede løsninger.”

 

Fortsætter I med telefonkæderne og vandregrupperne?

”Det gør vi! Der er fortsat stor opbakning til grupperne, og det har affødt, at nogen af deltagerne har fået skabt nogle nye sociale relationer – blandt andet i gågrupperne. Det er en stor glæde at give den mulighed for, at mennesker skaber nye sociale relationer.

Samtidig er grupperne er efterhånden blevet rimelig selvstyrende, og hvis det på et tidspunkt viser sig, at der er mindre tilslutning – eventuelt i takt med at coronaen forsvinder – kan det være, at vi tilpasser os, så der bliver færre gågrupper og telefonkæder. Vi skal tilpasse os til behovet. Men indtil videre eksisterer både telefonkæderne og gågrupperne endnu.”