Aktuelt 2021
Nyheder

Kom godt fra start i jeres bygge- eller renoveringsprojekt

Det er igen muligt at få råd og vejledning, når Stiftsadministrationen gennemfører forårets konsulentrunde.

Konsulenter på loftet af Radsted Kirke

Fra konsulentrunde i Radsted Kirke.

Så er det igen blevet tid til konsulentrunde og datoen er den 10. maj 2021.

Ved konsulentrunden har menighedsrådene mulighed for at forelægge kommende/påtænkte projekter for konsulenterne, som vil komme med deres umiddelbare vurdering. Der bliver ikke truffet nogle afgørelser og såfremt menighedsrådet ønsker projektet realiseret, skal der stadig sendes en ansøgning via provstiudvalget til Stiftsøvrigheden.

De deltagende konsulenter vil være; Poul Grinder-Hansen Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør Stig Andersen.

Der vil blive afsat ca. 30 min til hvert besøg.

Fra Stiftsøvrigheden deltager biskop Marianne Gaarden, stiftskontorchef Lene Møller Krabbesmark og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen.

Ansøgningen skal ske sendes til lfstift@km.dk med kopi til provstiudvalget samt indeholde en kort beskrivelse af det/de projekter, som menighedsrådet ønsker at drøfte. Ansøgningen bedes tillige indeholde navn og nummer på en kontaktperson, som vi kan ringe til, hvis vi bliver væsentligt forsinket eller lignende.

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2021.

Efter udløbet af fristen vil de tilmeldte menighedsråd få nærmere besked omkring tidspunkt.