Aktuelt 2021
Nyheder

Kirkens sociale arbejde: Et godt og kendt samarbejde bliver nu fornyet og styrket

Det kan nogle gange være svært, at føre alle de gode og velmenende ideer ud i livet, det gør vi nu noget ved.

Diakoni kaffe hænder

Diakoni kaffe. Arkivfoto.

Af Kathrine Asklund Brorsen

Mange sogne i vores stift kender allerede Samvirkende Menighedsplejer og har selv en menighedspleje, der laver kirkeligt socialt arbejde. Således bliver der i dag løftet rigtig meget diakonalt rundt omkring i sognene, lige fra Mandeklub og udflugter til besøgstjenester, og hvert år sender vi også børnefamilier afsted på ferie.

Rigtig meget bliver gjort, men der er også sogne, hvor udfordringerne ved det kirkelige sociale arbejde er så store, at man ikke har mulighed for at løfte opgaven alene. Præster og frivillige i de små sogne har tit mange ideer, men kan have svært ved at føre ideerne ud i livet.

Derfor har Lolland-Falsters Stift valgt at indgå i et samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer i et 2-årigt projekt. Formålet med projektet er at hjælpe sognene på Lolland og Falster i gang med diakonale aktiviteter samt koordinere det lokale arbejde på tværs af sogne i stiftet.

Der skal ansættes en diakonikoordinator i stiftet, der bistår de sogne, der har behov for hjælp til at komme i mål med deres ideer. Diakonikoordinatoren bliver ansat på 18 timer og skal samarbejde med diakonipræsten.

Samvirkende Menighedsplejer har i flere år haft fokus på Lolland-Falsters Stift, både fordi der er mange familier, unge og ældre, der er udsatte i vores område, men samtidig er vi også den landsdel, der har det næststørste antal frivillige inden for det sociale område målt pr. indbygger. Målet er at samle de mange gode kræfter vi allerede har og tilføre ekstra ressourcer, således at sognene får mulighed for at sætte diakonale tiltag i gang og udbygge allerede igangværende projekter. Det kan fx være sorggrupper, dinner-dating for par, graviditetssamtaler eller familiestøttende tilbud.

Den nye diakonikoordinator ansættes efter planen til sommer.