Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2021
Nyheder

Inspiration til kirkerne på Lolland-Falster: Børnehaver indtager kirken

Et kulturmøde med kirken, vores traditioner og de store ting i livet er udgangspunktet, når de ældste børnehavebørn besøger deres lokale kirke i Børnetjenesten. Det seneste år har projektet kørt som pilotprojekt rundt i landet til stor glæde for både kirker og børnehaver. Projektet har vakt stor glæde fra Vendsyssel til Bornholm - og måske på Lolland-Falster i fremtiden?

Af Rikke Bøgh

Børnesko og overtøj ligger i en stor bunke i våbenhuset. Inde i kirkerummet sidder en flok 5-6-årige i en rundkreds. En af dem er ved at tænde et lys. Da han vender tilbage til sin plads, rejser den næste sig for at fortælle, hvad hun håber på. Der er Børnetjeneste, og børnene har helt styr på, hvad der skal ske, og færdes hjemmevant i kirkerummet, for det er ikke første gang, de er her.

Det seneste år har en række børnehavebørn besøgt deres lokale kirke som en del af pilotprojektet Børnetjenesten. Det er et ikke-forkyndende kreativt og kulturformidlende tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven, og det er en stor succes for alle parter.

"Det har været rigtig godt. Da præsten fortalte om Børnetjenesten, tænkte jeg: Gad vide om nogle forældre vil være modstandere af det. Men det har slet ikke været på tale. Forældrene har bakket det rigtig meget op. De er super glade for det og fortæller, at børnene snakker meget om det derhjemme," siger Birgit Dam, der er leder i Naturbørnehaven Lillemyr på Bornholm.

Seks højtider og højt til loftet
Børnetjenesten kombinerer seks højtider – høst, allehelgen, jul, fastelavn, påske og pinse - med begreber som fællesskab og ensomhed, håb, taknemmelighed, død og glæde. Formen er fast, så der er genkendelighed. Hver gang er der både samtale, sang, kreative aktiviteter, undren og refleksion. Og så slutter børn – og voksne – af med at ligge på gulvet eller bænkene i kirkerummet og lytte til musik, mens roen og dagens oplevelser og tanker bundfælder sig. I Børnetjenesten er der ingen rigtige og forkerte svar. Her handler det ikke om at lære noget bestemt, men om at øve sig i at være nysgerrig og reflekterende, både på sig selv og andre.

"Børnetjenesten tager udgangspunkt i at undre sig sammen. Børn i 5-6-årsalderen er optaget af livets store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg hen, når jeg dør? Denne helt naturlige undren kan vi som voksne understøtte ved at tale med børn om de store ting i livet. I kirkerummet er der bogstaveligt talt højt til loftet, og dette helt fantastisk rum er skabt til store tanker. Det er et godt sted at være nysgerrig og øve sig i at formulere, hvad vi mener og tror. I Børnetjenesten kan vi lære at lytte til hinanden og respektere forskellige måder at opleve livet på," siger Naja Månsson, der er den ene af initiativtagerne til Børnetjenesten, som startede i Messiaskirken i Charlottenlund, og det seneste år er blevet prøvet af forskellige steder i landet.

 

Børnetjenesten folder sig ud i Messiaskirken i Charlottenlund. Foto: Lars Salomonsen/Børnetjenesten

 

Tættere relation til børnene
For de kirker, der har deltaget i pilotprojektet, har det handlet om at få en tættere relation til sognets børn, og tilbyde noget til en aldersgruppe, det ellers kan være svært at nå.

"Jeg synes, Børnetjenesten var en god anledning til at blive kendt og komme i kontakt med børn og unge i sognet. Vi er et landsogn, og skolen i sognet er blevet nedlagt, så der er ikke så mange naturlige tilknytningssteder. Den naturlige kontakt til børnehaven bliver meget værdifuld. Og bare det at få børn ind i kirken er værdifuldt i sig selv," siger Oddrun Aasebø Rønne, der er kirke- og kulturmedarbejder i Klemensker Kirke på Bornholm.

I Vendsyssel er Børnetjenesten også en succes.

"De andre børnehaver, vi har i området, har hørt rygtet om Børnetjenesten, så de har selv kontaktet os for at høre, om de også må være med," fortæller præst i De 5 kirker, Lise Munk Petersen, der startede med en enkelt børnehave.

Selv om hun kender mange af børnene og deres familier i forvejen, og mange af dem er døbt i kirken og plejer at komme i kirken til jul, er der ting, der er kommet bag på hende.

"Det kom virkelig bag på mig til jul, at de aldrig havde hørt om Jesusbarnet. Sågar her i mit lille sogn. Nisser havde de styr på, men ikke Jesusbarnet. Så det var lidt en øjenåbner for sådan en gammel rotte som mig. Det gav nogle gode snakke," fortæller hun med et grin.

For Lise Dürr, der er præst i Bodilsker på Bornholm, handler det også om at åbne døren til kirken.

"Vi åbner ind til en verden for børnene, som de på et eller andet tidspunkt kommer i kontakt med, om de så skal med til en barnedåb, eller på et tidspunkt til en begravelse. Selv om man er et menneske, der måske ikke selv vil opsøge kirken, så kommer de fleste af os i kontakt med den i løbet af livet. Så det at have en afslappethed til rummet, og at her må man gerne komme, og her har man lov til at give sit besyv med. Det er vigtigt. Og vi snakker om nogle ting, som man ellers ikke snakker om så mange steder. Vi er med til at åbne et rum og en tankeverden for de her børn," siger hun.

 

Børnetjenesten afsluttes med, at børn – og voksne – ligger på gulvet eller bænkene i kirkerummet og lytte til musik, mens roen og dagens oplevelser og tanker bundfælder sig, som her i Bodilsker på Bornholm. Foto: Anders Beier/Børnetjenesten.

 

Snart kan alle kirker lave deres egen Børnetjeneste
Når pilotprojektet slutter til sommer, er det muligt for alle interesserede kirker at lave deres egen Børnetjeneste, og det håber både de medvirkende kirker og børnehaver, at mange gør.

"Vi har kirker lige omkring os, men vi bruger det bare ikke rigtigt, så det har været meget interessant at inddrage på en måde, der er så relevant og børnenært, at alle har kunnet deltage," siger Sophia Tenzone, der er pædagog i Børnegården Sct. Anna i Århus, og fortsætter:

"Børnene kan slet ikke få nok af det. Når vi lige har været afsted, spørger de: Hvornår skal vi derhen igen? De har været meget optaget af det, og vi er kommet tilbage som personale og har været helt høje."

Så da corona gjorde, at børnene ikke kunne besøge kirken til jul, ringede børnehaven selv for at spørge, hvornår børnene kunne komme forbi kirkens vinduer med et Lucia-optog i stedet.

"Vi har også oplevet at nogle af børnene er kommet til andre tilbud, der har været i kirken for familier. En familie sagde, at det var dejligt, de var blevet opmærksomme på, at der var ting i kirken. De havde opdaget kirken via Børnetjenesten," fortæller Maria Louise Bøg Sørensen, præst i Skt. Lukas Kirke i Århus, og fortsætter:

"Børnetjenesten har forstærket børnene og børnehavens bånd til kirken. Og hvis man fortsætter, så kan det blive sådan en milepæl i et børneliv, ligesom man må blive minikonfirmand, når man kommer i 3. klasse, og gå til konfirmand i 7. klasse. Når man kommer i storbørnsgruppen i børnehaven, må man blive børnetjenestebarn."

 

Om Børnetjenesten

  • Børnetjenesten er et kulturmøde med kirken. Vores traditioner og de store ting i livet er udgangspunktet, når de ældste børnehavebørn besøger deres lokale kirke i Børnetjenesten.
  • Fra sommeren 2021 er det muligt for alle interesserede kirker at starte deres egen børnetjeneste. Mange sogne har allerede vist interesse for projektet og forudbestilt projektets manual.
  • Børnetjenesten er startet i Messiaskirken i Charlottenlund, hvor det har kørt med succes i otte år.
  • Pilotprojektet ”Børnetjenesten - et kulturmøde med kirken, traditioner og de store ting i livet for de ældste børnehavebørn” er støttet af Ole Kirk’s Fond og Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Projektet er netop nu ved at blive evalueret af Center for Social Bæredygtighed.
  • Bag pilotprojektet står idemændene bag Børnetjenesten Naja Månsson og Leif Hygild Andersen og Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM).

 

Se mere på www.børnetjenesten.dk