Aktuelt 2021
Nyheder

Forsamlingsloftet lempes på plejehjem: Gudstjenester og kulturarrangementer tillades

Kulturtilbud samt gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem er nu undtaget forsamlingsloftet.

Fra Justitsministeriet:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

I bekendtgørelse nr. 480 af 21. marts 2021 om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) Kulturtilbud samt gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem for deres beboere arrangeret af kommunalbestyrelsen i relation til offentlige plejehjem eller af ledelsen på private plejehjem i samarbejde med kulturinstitutioner, folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken. Ved plejehjem omfattet af 1. pkt. forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, der er omfattet af lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.«

Nr. 9 bliver herefter nr. 10.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2021.