Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt 2021
Nyheder

Folkekirkens grønne omstilling skydes i gang

En bevilling på næsten 18,7 mio. kr. skal over de næste fire år hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til samfundets grønne omstilling. Med afsæt i fem konkrete målsætninger er arbejdet nu i gang.

Af stiftskontorchef Lene M. Krabbesmark
Billede: Lindeskovkirken i Nykøbing Falster Sogn forvildede sommeren over et større område af kirkens areal til gavn for biodiversiteten. Foto af Lajla Brygger.

 

Kirkeministeren har den 1. november fastlagt budgettet for 2022 for folkekirkens fællesfond. Folkekirkens fællesfond er folkekirkens fælles kasse til nationale udgifter. Højst prioriteret er den grønne omstilling, og på Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse denne udtalelse fra kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen:

”Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling. I mange sogne og provstier har gode lokale kræfter længe arbejdet på at gøre folkekirken grønnere. Med en ny bevilling fra folkekirkens fællesfond støtter vi nu op om den lokale indsats med projekt Folkekirkens Grønne Omstilling, som skal forankre, koordinere og dokumentere indsatsen, så der bliver skabt gode vilkår for endnu flere grønne forbedringer på tværs af folkekirken.”

Projekt Folkekirkens Grønne Omstilling er bevilget 4,15 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025, samt en tillægsbevilling i 2021 på 2,075 mio. kr. til opstart af projektet. I alt næsten 18,7 mio. kr. der vidner om, hvor vigtig indsatsen ses at være.

Projektet har været undervejs siden starten af 2020, hvor der fra de forskellige folkekirkelige aktører har lydt opbakning til den nationale klimaindsats. Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har alle tilkendegivet at støtte retningen af og intentionerne med Folketingets målsætninger, og at ville have fokus på at understøtte arbejdet med den grønne omstilling i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsadministrationer og andre fællesfondsinstitutioner. Det er således en samlet folkekirke, der vil bidrage til samfundets grønne omstilling. Også Kirkeministeriet støtter op om intentionerne og indgår aktivt i det fælles samarbejde.

 

Fem målsætninger

Det vil især være på det lokale niveau, at indsatsen for at omstille organisationen til en mere klimavenlig, energirigtig og bæredygtig folkekirke vil have stor betydning. Bæredygtige løsninger og overvejelser indgår da også i dag allerede i mange menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd og ofte også i den løbende dialog mellem parterne. Dette arbejde skal understøttes gennem tværgående initiativer på landsplan i det nye samarbejde.

I fællesskab har biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet formuleret fem overordnede målsætninger, der tilsammen danner udgangspunktet for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling:

  • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres.
  • CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres.
  • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres.
  • Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres.
  • Folkekirkens grønne omstilling er forbillede for hele samfundet.

Beskrivelsen af hele den samlede indsats ses her.

Som det første nedsættes der nu en styregruppe med fokus på folkekirkens grønne omstilling. Styregruppen skal sikre, at programmets arbejde løbende koordineres og afstemmes med såvel folkekirkens interessenter som faglige kompetencer på området og selvfølgelig de formelle krav, der måtte følge af politiske aftaler på området. Styregruppen består af repræsentanter for biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og op til to læge repræsentanter fra menighedsråds- og/eller provstiniveau.

Styregruppens første opgave er at etablere en projektgruppe, der tilsammen skal have et højt videns- og kompetenceniveau inden for klima og bæredygtighed samt folkekirken som organisation. Der er netop slået to stillinger op til en start, som næste år skal suppleres med yderligere projektmedarbejdere, eventuelt ved frikøb fra allerede ansatte i folkekirken. De to stillinger ses her.

Jeg selv, stiftskontorchef her i Lolland-Falsters Stift, skal varetage funktionen som programleder og får til ansvar at ansætte og udvikle projektgruppen. I de kommende måneder vil provstiudvalg og menighedsråd høre meget mere om indsatsen og samarbejdet, som nu skal finde rod i kirker og sogne over hele landet.