Fortsæt til hovedindholdet
Prædikener og taler
Nyheder

Tale til Lolland Vestre Provstis nye provst Nanne Mølhave i forbindelse med provstekreering

 

Kære Nanne Mølhave 

Du er et menneske med mange fine kvaliteter.  
I min indstilling til Kirkeministeriet skrev jeg blandet andet, at du med din erfaringer som præst dels fra et stort bysogn, dels fra små landsogne og som tillidsrepræsentant og med en masteruddannelse i sjælesorg og homiletik fra Københavns Universitet, har de bedste pastorale og teologiske forudsætninger for at kunne bestride stillingen som provst. 

Dertil kommer din andre faglige kompetencer som selvstændig erhvervsdrivende, hvorfra du har erhvervet indsigt i økonomistyring, service, personalepleje og konflikthåndtering. På baggrund af disse erfaringer kombineret med dit ambitiøse, arbejdsomme og engagerede væsen, skrev jeg til ministeriet, at det var min overbevisning, at du ville være den rette person til at bestride embedet som provst i Lolland Vestre Provsti. Nu har du været her i stiftet i mere end et halvt år, og jeg er kun blevet bekræftet i, at du er den rette person til dette meget krævende embede. 

For krævende er det at være provst, og endnu mere krævende i et provsti, hvor der ikke vokser pengetræer i provstens baghave – og nu oven købet med udsigt til en vinter med stigende energipriser.  
Dertil kommer, at det er særdeles krævende at komme til et nyt sted, hvor der skal sættes en ny dagsorden, hvor der skal indføres en mere åben og samarbejdende kultur, og hvor der skal kigges på strukturen, når samfundsforandringer kræver det. 
Og udfordringer har du fået rigeligt af – men når Vorherre giver os udfordringer, så giver han os også hjælpere. 
Du må som salmisten, vi lige hørte oplæst her fra alteret, sætte alt dit håb til Herren, der bøjer sig ned til dig, hører dit råb om hjælp; trækker dig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han sætter din fod på klippen, så du står fast. 
Han lægger dig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. 
– for nu at bruge salmistens højstemte ord. 
Eller sagt på mere mundret og moderne dansk, så er du ikke alene i den gerning, du har fået, Vorherre er med dig og sammen med ham, er vi mange, både præster, menighedsrådsmedlemmer, provstisekretær, provstekollegaer og medarbejdere i stiftsadministration samt en biskop, der gerne vil bistå dig og Provstiet. 
Vi er sammen om det her, og sammen skal vi løse de opgaver og udfordringer, der dukker op, så folkekirken fortsætte kan være et fantastisk sted for os alle, hvor vi er sammen om verdens bedste budskab: at vi alle er elsket og favnet af Gud. 
Jeg er ved, at der også er mange gode lokale kræfter, der vil være med til at udvikle kirkelivet lokalt,  
og der er stor veneration for folkekirken og en høj medlemsprocent i provstiet. Her er noget at bygge på. 

I de fem år jeg har været biskop her i stiftet, har jeg oplevet, at der også er megen grøde og nybrud på vej på Vestlolland, hvilket Nakskov 2030 er et godt eksempelvis på.  
Områdets udviklingen af bæredygtige fødevarer, er vel også et gode for en tidligere uddannet kok. 
Her er fjord, vand, strand, skov og smuk natur. 

Lolland-Vestre er et provsti med både store udfordringer og gode muligheder, så der er nok for en ny provst at gå i gang med. Må Gud være med dig og velsignelse dig i din gerning. 
Amen