Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen januar 2021

Biskop Marianne Gaarden orienterer om nyt fra stiftet

Nu står vi så her i den første uge af det nye år, og coronadansen med to skridt frem og et tilbage ser ud til at fortsætte de kommende måneder, hvor vi planlægger, aflyser, justerer og lægger nye planer.

Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den britiske virusvariant, der er mere smitsom, og regeringen har udstedt skærpede restriktioner. Det er regeringens og sundhedsmyndighedernes forsatte vurdering, at folkekirken kan være åben og holde gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav. 

Kirkeministeriet har netop meddelt, at de nye retningslinjer for folkekirken først forventes offentliggjort i morgen aften, torsdag den 7. januar, og at de træder i kraft fredag den 8. januar 2021. Der mangler endnu en afklaring omkring arealkravene, men de øvrige retningslinjer er klar. På baggrund af de nye retningslinjer, har biskopperne derfor sammen formuleret en vejledning, som I kan finde ved at klikke her.

At være kirke i en urolig tid

I øjeblikket skal vi som folkekirke balancere på en knivsæg, hvor vi skal tilpasse os situationens alvor, og samtidig skal være til stede med det kristne håb og indgyde livsmod i en mørk tid, hvor mennesker kan gribes af frygt og usikkerhed for fremtiden. Dette balancepunkt kan være forskelligt fra sted til sted, da der kan være lokale forhold at tage hensyn til. Jeg er klar over, at der nogle steder vil være bekymringer og uro ved at skulle holde gudstjenester. Det er som altid en mulighed at søge biskoppen om dispensation til at aflyse gudstjenesten, for så vidt menighedsråd og præst er enige om det. I givet fald udbedes ved samme lejlighed en redegørelse for, hvordan I på alternativ måde kan være til stede for jeres menighed i denne svære tid.

Der er mange ensomme og syge mennesker, der har lidt afsavn af den ene eller anden karakter, både under coronapandemien og i løbet af julen, hvor mange har afholdt sig fra at se familien. Her kan kirken være et åndehul, hvor mennesker kan blive ladet op, læsse af eller skælde ud på Gud. Kirken har og har altid haft en vigtig rolle i krisetider. Kirken er det sted, hvor mennesker søger trøst, når de føler sig udfordret på eksistensen. Jeg vil opfordre til, så vidt det er muligt, at kirkerne er åbne i dagtimerne for personlig andagt og bøn. Det kan som tidligere skrevet være en stor trøst for nogle mennesker at komme ind i kirkerummet alene, bede en bøn, sidde en stille stund for sig selv eller tænde et lys.

Ud over kirkerummet er vi også til stede på andre måder i lokalsamfundet. Jeg vil gerne i den forbindelse henlede opmærksomheden på diakonien som en central opgave for folkekirken. Der er sårbare mennesker, børn i udsatte familier, mennesker i isolation, eller dem, der har mistet deres kære eller måske deres arbejde, som alle kan have brug for, at vi som kirke omsætter det kristne budskab til handling i denne for mange svære tid. Der er også brug for sjælesorgssamtaler, der også kan foregå med behørig fysisk afstand, på gåture, via telefon eller evt. digitalt. Udendørs aktiviteter som pilgrimsvandringer kan også gennemføres med maksimum fem personer og med god afstand. Forårets lockdown viste, hvor kreative og opfindsomme I har været rundt om i stiftets kirker. Det er jeg sikker på, at I også vil være i denne tid.

Giv en tilbagemelding om liturgien

De nye retningslinjer for gudstjenesterne indebærer, at nogle led i højmessens liturgi skal undlades. Normalt skal man søge biskoppen om lov til at ændre i liturgi, men i denne force majeure-situation har I selvfølgelig en stående tilladelse til at afvige fra højmessens liturgi. Tilladelsen gælder så længe, som restriktionerne tilsiger, at højmessen skal kortes ned. I kan betragte denne periode som en tid, hvor I kan opsamle forskellige liturgiske erfaringer. Det kan imidlertid være sin sag at reducere højmessen til en halv time, for hvilke led skal udelades? Derfor har stifterne samlet forslag til korte liturgier, der vil blive delt på stifternes hjemmesider snarest muligt.

Jeg er klar over, at der er mange uafklarede spørgsmål, usikkerhed, og givetvis også forskellige interesser, der skal forenes. I kan altid henvende jer til jeres provst, til stiftet, kontorchefen og mig som biskop. Vi er her for jer i denne tid, og vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Og netop i denne situation er det godt at vide, at vi er fælles om vores tro på, at vi ikke er alene – heller ikke under en pandemi, hvor vi mere eller mindre er isolerede fra hinanden. Vi kan hvile i troen på, at Vorherre også passer på os i denne tid.

Navnenyt

Som I kan læse her i nyhedsbrevet, skal vi ved udgangen af januar sige farvel til en skattet medarbejder, cand.theol. Inge Haandsbæk Vestergaard. Som stiftets presse- og kommunikationsmedarbejder har hun med sin viden, erfaring og netværk, samt hendes gode humør, imødekommenhed og høje arbejdskapacitet ydet en uvurderlig indsats for både den interne og den eksterne kommunikation i stiftet. Vi ønsker Inge og hendes nye pastorat i Vendsyssel et stort tillykke og alt det bedste i fremtiden.

Og med disse ord vil jeg ønske jer alle et godt og velsignet nytår.

 

Månedshilsen

Hver måned udkommer der et nyhedsbrev fra Lolland-Falsters Stift. Her kan du blandt andet læse biskoppens månedshilsen og få andre nyheder fra stiftet. Skriv dig op til stiftets nyhedsbrev her.