Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen oktober 2022

I denne måneds hilsen fra biskoppen beretter hun om den tankevækkende studietur til Sverige, hun, provsterne og stiftskontorchefen var på for nylig. Der er inspiration at hente.

Kære alle

I begyndelsen af september var stiftets provster, kontorchefen og jeg på en uges studietur. Vi besøgte biskopper og provster i Svenska Kyrkan i to stifter, der på mange måder minder om Lolland-Falsters Stift –med mange kirkebygninger i landdistrikterne, med et vigende antal indbyggere, og med færre penge og et større behov for at tænke kreativt. Mange steder er sognegårdene solgt, og i stedet har man fundet alternative løsninger på, hvordan de aktiviteter, der tidligere blev afholdt i sognegården, nu kan afvikles i kirkerummet.

Vi besøgte eksempelvis Edsleskogs Kyrka i Karlstad Stift, hvor den bagerste del af skibet er bygget om til et lokale med et lille køkken, hvor man kan afholde sognearrangementer. Her holdt biskop, provst og kirkegårdschef oplæg for os til fælles drøftelse om brug og vedligeholdelse af kirkebygninger. Nedenfor ses tre billeder fra Edsleskogs Kyrka og sognelokalet inde i selve kirken.

I Linköping Stift besøgte vi Pilgrimscentrum og hørte om stiftets arbejde med pilgrimsvandringer fra kirke til kirke og med mulighed for at overnatte i nogle af kirkerne. Ved siden af Pilgrimscentrum ligger vores ”søsterkirke” Vadstena Klosterkyrka, der som Maribo Domkirke er bygget efter den hellige Birgittas anvisninger og med samme arkitektur. Biskop Martin Modeus, der ugen før vores besøg var blevet valgt til Sveriges nye ærkebiskop, holdt et meget inspirerende oplæg om udvikling af kirkelivet. Modeus var tilmed så generøs at forære alle præster i Lolland-Falsters Stift en bog, Levende sammen med Kristus – om en kirke i bevægelse. Provsterne fik hver sin kasse bøger med under armen til uddeling i deres provstier.

I bogen udstikker Modeus syv bevægelser for kirkens udvikling, der omhandler:

  • holdningen – fra modløshed til håb
  • medlemmerne – fra brugere til bærere af kirken
  • sognet – fra aktivitetsproducent til livsfællesskab
  • medarbejderne – fra udøvere til facilitatorer
  • aktiviteter – fra generationsopdelende til generationsoverskridende
  • muligheder – fra ensartethed til mangfoldighed
  • gudstjenesten – fra fokus på ordning til fokus på fællesskab

Udgangspunktet for denne forståelse af kirken er fællesskab, relevans og medinddragelse. Det er også pejlemærkerne for stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift. Det afgørende for det gode kirkeliv er gode relationer, både i menigheden og blandt de frivillige og ansatte. Mange af de debatter om folkekirkens dårlige arbejdsmiljø, der har verseret i medierne igennem den seneste tid, kan i mine øjne forebygges med en sådan forståelse af kirken. Det er mit håb, at præsterne vil læse bogen (også selvom den er på svensk) og drøfte den med deres menighedsråd, ansatte og kollegaer i provstiet – og forhåbentlig vil lade sig inspirere.

Jeg glæder mig til at se mange af jer til landemodet på onsdag den 5. oktober kl. 13 i Maribo Domkirke, hvor Lolland Vestres nye provst Nanne Mølhave skal kreeres. Vel mødt.

 

Venlig hilsen
Marianne Gaarden
Biskop

Fra alteret i Edsleskogs Kyrka i Sverige. Rummet under pulpituret huser kirkens integrerede sognelokale. Foto: Privatfoto

I Edsleskogs Kyrka er sognelokalet en del af selve kirkerummet. Igennem ruderne ses alteret. Foto: Privatfoto

Fra pulpituret kan man se både alteret og ned i sognelokalet, der er en integreret del af kirkerummet. Foto: Privatfoto