Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen maj 2023

"Det er mit håb, at vi om 25 år ikke længere er så optaget af køn, men i stedet fester og fejrer folkekirkens brogede flok af gæve præster" skriver biskoppen i denne månedshilsen.

Kære alle

Imens bøgen springer ud, træerne grønnes og blomsterløgene folder sig ud i en bredspektret farvepallet, så fejrer folkekirken landet over 75-års jubilæet for ordinationen af de tre første kvindelige præster.

En af de tre kvinder var Johanne Andersen, der blev kaldet af den grundtvigske valgmenighed, der holdt til i Nørre Ørslev Kirke. Deres vedholdende lobbyarbejde blandt politikere og biskopper bidrog til vedtagelsen af to love i Rigsdagen. For det første blev ordlyden om hvem, der havde adgang til embeder i folkekirken, ændret fra mænd til personer. For det andet blev loven om stiftsbåndsløsning indført, så en kvindelig teolog kunne blive ordineret i et andet stift, hvis den lokale biskop ikke ville ordinere hende.

Jubilæet bliver fejret med en flot buket af arrangementer her i stiftet, og de findes her.

Selve ordinationsdagen den 28. april blev fejret med prompt og pragt i netop Nørre Ørslev Kirke, man kan læse stemningsrapporten her.

Tak til alle jer, der har bidraget til planlægningen og festligholdelsen af jubilæet.

Med til jubilæumsdagen i Nørre Ørslev kirke og præstegård den 28. april var også stiftets tidligere biskop, Holger Jepsen. Jeg havde fornøjelsen af at tale med ham om, hvordan 50-års jubilæet for de kvindelige præster blev fejret tilbage i 1998. Den daværende kirkeminister, Margrethe Vestager, havde deltaget i fejringen, der blev afholdt i bispegården i Nykøbing. Kirkeministeren havde lykønsket og tiltalt Johanne som frøken Andersen, hvortil Johanne Andersen skarpt havde repliceret ”Pastor Andersen, om jeg må bede!”

25 år senere, fejrer vi igen jubilæet for kvindelige præster, der i dag udgør næsten 60 procent af den samlede præstestand (her i stiftet ligger vi lidt over landsgennemsnittet med knap 63 procent). Der er god grund til at feste og fejrer 75-års jubilæet i år, men det er mit stille ønske, at vi fremover ikke behøver at fejre og feste for kvinderne – for Johanne Andersen havde en pointe med at bede om at blive tiltalt som Pastor Andersen.

For netop som loven om, hvem der havde adgang til embeder i folkekirken, blev ændret fra mænd til personer i 1948, så er det afgørende ikke kønnet, men personen. Det er mit håb, at vi om 25 år ikke længere er så optaget af køn, men i stedet fester og fejrer folkekirkens brogede flok af gæve præster, der findes i alle mulige størrelser, modeller og teologiske afarter, hvorved præstestanden netop spejler en broget og sammensat befolkning.

De bedste forårshilsner fra

Marianne Gaarden, biskop