Fortsæt til hovedindholdet
Månedshilsener
Nyheder

Biskoppens månedshilsen maj 2022

Biskop Marianne Gaarden holder studieorlov fra maj til august, hvor hun skal undersøge urbaniseringens konsekvenser for kirkelivet i landdistrikterne.

 

Kære alle

Man siger, at jo ældre man bliver, jo hurtigere går tiden. Hvis det er rigtigt, må jeg konstatere, at jeg efterhånden er ved at være gammel. Jeg synes ikke, at det er særlig lang tid siden, at jeg blev biskop her i stiftet. Det er imidlertid knap fem år siden, hvoraf to år har været præget af pandemien og de sidste par måneder har været i skyggen af krigen i Ukraine.

Efter knap fem år har jeg efterhånden fået et vist indblik i kirkelivet her på Lolland-Falster. Her er både meget at være stolte af, og der er udfordringer, som menighedsråd og præster skal håndtere. Mange af de udfordringer, som de små sogne står overfor, udspringer af samfundsudviklingen. Mennesker er igennem flere årtier flyttet fra land til by – både til de større byer på Lolland-Falster og byer uden for stiftet. Det har reduceret antallet af indbyggere i mange af de små landsogne, hvilket også har sat sit præg på kirkelivet. Nogle steder mangler der menneskelige såvel som økonomiske ressourcer, samtidig med at kirkerne fortsat står som værdifuld kulturarv, der både skal driftes og vedligeholdes.

Det interessante er imidlertid, at der de sidste par år kan spores en bevægelse den modsatte vej. Yngre mennesker mellem 25 og 35 år søger i stigende grad ud af storbyen, når de får børn. De søger et alternativ til storbyens anonymitet, ensomhed og rodløshed. De efterspørger frisk luft og natur, og de savner at være et kendt ansigt i fællesskaber, hvor de hører til. Her har Lolland-Falster meget at byde på med områdets skønne natur samt et stærkt og engageret civilsamfund. Jeg har ikke tidligere oplevet et område med så mange engagerede frivillige mennesker og foreninger. 

Nysgerrigt anlagt, som jeg er, har jeg derfor i efteråret 2021 søgt en tre måneders studieorlov, som Kirkeministeriet har bevilliget fra maj til august i år, for at undersøge dette emne nærmere. Det indebærer, at domprovst Anne-Birgitte Reiter er konstitueret biskop fra maj til august. Stiftets motto lyder: ”Fra fordybelse kommer fornyelse”. Så jeg glæder mig derfor til at vende tilbage efter sommeren og fortsætte samtalen med jer om kirkelivet på Lolland-Falster.

I den mellemliggende periode vil jeg ved siden af studierne bede til, at Gud vil lade sommerens varme og lys opløse de mørke skygger, som pandemi og krig har kastet ind over livet. Det er godt at vide, at for Gud er alting muligt, og at alt i sidste ende ikke beror på vi menneskers vilje og formåen.

Jeg ønsker jer alle en god, lys og varm sommer.

Venlig hilsen
Marianne Gaarden
Biskop