Velkommen til Lolland-Falsters Stift
Præstepraktik 2018

Præstepraktik i Lolland-Falsters Stift - 5. - 7. oktober 2018

Tilmelding er desværre ikke længere mulig, da alle pladser er besat.


I Lolland-Falsters Stift er der tradition for, at vi inviterer teologistuderende til et kort praktikforløb i stiftet, så kommende præster får indsigt i, hvordan det er at være præst på Sydhavsøerne og opleve, at der er mange andre ting at byde på udover de attraktive præsteembeder. 

Det er gratis at deltage!
Det er muligt, fordi Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift har bevilget penge til formålet, og fordi stiftets præster åbner dørene og byder dig ind i præstegården.

Transport
Deltagerne skal selv betale for transporten til Maribo og retur Nykøbing F eller en af Lollandbanens stationer.

Om præstepraktikken
Inden praktikforløbets start vil deltagerne blive kontaktet af en praktikpræst, og man aftaler, hvordan dagene skal forløbe. Det forventes, at man deltager aktivt i planlægningen, og at man er frisk på at være involveret i søndagens gudstjeneste. 

Program

Fredag den 5. oktober 2018

15.30  Velkomst i Sognets Hus
14.45  Biskop Marianne Gaarden fortæller om Lolland-Falsters Stift
16.30  Fra cand.theol til sognepræst v/sognepræst Anders Martin Lauritsen
          og provst Michael Fagerlund
17.15  Menighedsrådet og sognepræsten — samarbejde om det
           kirkelige liv
v/MR–formand og stiftsrådsmedlem Susan Rasmussen
18.00  Middag i Pilgrimshuset
20.00  Aftenandagt i Maribo Domkirke v/biskop Marianne Gaarden
20.30  Afslutning og tak for i dag

Lørdag den 6. oktober 2018

10.00  Morgenandagt i Skt. Nikolai Kirke, Nakskov, v/sognepræst Jesper Vigant
10.30  Organisten og sognepræsten—om salmevalg
           v/organist Erik Lange Mikkelsen, Skt. Nikolai Kirke

11.30  Afgang fra Nakskov
12.00  #lovestorm og frokost på Onsevig Camping     

OM #lovestorm

Lolland-Falster Lovestorm er indbegrebet af stolthed over og kærlighed
til Lolland-Falster.  Initiativet startede i april 2015 som et svar på årtiers unuanceret mediedækning af Lolland-Falster. Vi ville vise resten af Danmark, at  Lolland-Falster også har styrker og potentialer, og vi ville gøre det på en ny måde, nemlig med kærlighed via de sociale medier. Men det vil I høre meget mere om under frokosten, når  Kirsten Sydendal slutter sig til os.

13.15  Afgang til konfirmandstuen, Horslunde Præstegård
14.00  Samspillet mellem præstens alenearbejde og kolleger                            v/sognepræst Merete Lei m.v.
15.00  Afslutning og tak for i dag

Søndag den 7. oktober 2018

Praktikanten deltager aktivt i søndagens gudstjeneste i praktikværtens sogn med efterfølgende samtale og frokost.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er desværre ikke længere mulig, da holdet er fyldt op.

Der er 15 pladser i præstepraktikken, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis man tidligere har deltaget i præstepraktikken, kommer man på en venteliste.

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte planlægningsgruppens medlemmer, hvis du har spørgsmål til praktikken m.v.:

Sognepræst Søren Winther Nielsen Tlf.: 54 17 90 31 - Mail: swn@km.dk 
Sognepræst Janne Funch Svensson, Tlf.: 54 94 80 19 - Mail: jacs@km.dk 
Sognepræst Esbern Gauer Vernesen Tlf.: 54 77 02 35 - Mail: egv@km.dk 
Sognepræst Anne-Lene Frederickson, Tlf.: 54 60 00 09 - Mail: alnf@km.dk 
Provst Michael Fagerlund Tlf.: 20 42 85 48 - Mail: mfa@km.dk
Marianne Schwartz, stiftsadm., Tlf.: 20 40 85 30 - Mail: msc@km.dk

Vi glæder os til at se dig!