Til præsterne
Studieorlov

Studieorlovsmuligheder for præster

Studieorlov - op til 3 måneder

Præsternes studieorlov er finansieret af puljemidler og kan søges af tjenestemandsansatte sognepræster og provster. Orloven bevilliges som hovedregel for tre måneder og skal afsluttes med en rapport. Både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte præster kan søge.

Orloven bevilliges som hovedregel for tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution. Du skal være opmærksom på, at der optjenes ikke pensions- og lønanciennitet under denne orlov.


Studieuge for præster

Stiftets præster har mulighed for en uges studieorlov årligt. 

Ordningen fungerer ved, at præsterne giver hinanden mulighed for frihed til studier svarende til 6 sammenhængende dage. Det betyder, at I gensidigt dækker hinanden ind i den pågældende uge i forhold til kirkelige handlinger, konfirmander, telefon, samtaler o.l. på alle ugens hverdagen.

Ordningen kan ikke omfatte søndage, og det forudsættes, at man kun
benytter sig af studieuge 1 gang om året. Det er ligeledes en
forudsætning, at såfremt der er afholdt studieuge, kan der ikke overføres
det tilsvarende ikke afholdt ferie/særlige feriedage.
Hvis I er enige om at give hinanden en sådan studieuge, skal det ikke
registreres, men blot meddeles provsten forinden, ligesom også
menighedsrådet og personalet bør være orienteret.