Til præsterne
Ressourcepræster

Ressourcepræster

Ressourcepræsterne har en specialviden om et afgrænset felt, som de gerne vil dele med andre i form af råd og vejledning.

Emner (fra a-å)


Kirken og mennesker med særlige behov

Sp. Hanne Lundsgaard, Toreby
Email: HALU@km.dk
Telefon: 21 79 51 19

Undervisning og afholdelse af gudstjenester for og med mennesker med særlige behov. Læs mere

Sp. Gitte Sylvest Larsen, Hunseby
Email: GSLA@km.dk
Telefon: 54 78 05 48

Undervisning og afholdelse af gudstjenester for og med mennesker med særlige behov. Læs mere


Kirken på landet

Sp. Rebekka Maria Brandt Kristensen
Email: RMK@km.dk
Telefon: 54 94 11 34

Inspiration til kirkens rolle i lokalsamfundet og som den del af det lokale netværk.


Migration

Sp. Kasper Høyer
Email: MKH@km.dk
Telefon: 54 93 93 45

Netværk og religionspædagogiske materialer. Læs mere

Sognepræst Thomas Søvndal
Email: tfs@km.dk
Telefon: 51 19 80 86