Til præsterne
Præstekurser

Præstekurser18.04.2018 Filosofiske Saloner - FUV Stiftskursus 2018
Hvordan sætter vi som folkekirke den eksistentielle samtale på dagsorden?

Download kursusinvitationen her (pdf)

Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Kursussted: Konfirmandstuen ved præstegården, Vestergade 6, 4990 Sakskøbing.

Tilmelding: Senest den 9. april 2018 til sognepræst Kasper Høyer, email: KMH@km.dk


29. - 30. august 2018 Stiftspræstestævne om "Fremtidens folkekirke"

Stiftspræstestævnet indledes med et blik ud i fremtiden. Vi skal høre om hvordan forandringerne i samfundet giver nye vilkår for folkekirken. Læs mere


19.09.2018 Supervision - efteruddannelse til præster
Supervision er en måde at dygtiggøre sig i sit virke som præst.  Supervision understøtter faglig og personlig udvikling, i et kollegialt forum. I et fortroligt rum, under ledelse af supervisor, kan vi tale om egne erfaringer,                 forventninger, konflikter, grænser og bearbejde konkrete hændelser.

Download kursusinvitation her (pdf)

Målgruppe: Stiftets præster

Kursussted: Hellig Kors kirkes lokaler, Bispegade 12, Nykøbing Falster

Tilmelding: Til domprovst Anne Birgitte Reiter, email: ABRE@km.dk — senest 1. juni 2018 Præsternes kursusudvalg:

Sognepræst Birgitte Flensburg
Sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen
Sognepræst Ida Støckel Rolle
Sognepræst Lars Mynster
Domprovst Anne Reiter
Biskop Marianne Gaarden
Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen