Ledige præstestillinger
Nyheder

Kirkebogsførende sognepræst søges til Tingsted Pastorat

Tingsted Præstegård. 

Stillingen som sognepræst (Kbf.) i Tingsted Pastorat, Falster Provsti i Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. (mrk. ” ansøgning”) eller pr. mail til LFSTIFT@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl.15.00.

Opslået: 30. oktober 2018
Udløber: 19. november 2018


Embedsbeskrivelse

Efter 21 år søger vi ny sognepræst.

Vi søger en teologisk velfunderet præst, der forstår at formidle evangeliet, så det taler ind i moderne menneskers hverdag. Du formår at gøre de kirkelige handlinger ved livets store begivenheder gode og nærværende. Du har øje for, om nogen i sognet har brug for en samtale med præsten,

Sognet har i disse år mange børn og unge, så du skal være interesseret i undervisning af og arbejde med konfirmander og minikonfirmander.

I samarbejde med organisten skal du være interesseret i at prioritere musikken i gudstjenesten. Vi har børne- og voksenkor, og ved særlige lejligheder inddrages musikere udefra.

Vi forventer, at præsten er åben, rummelig og har gode samarbejdsevner, som også retter sig ud mod lokalsamfundet.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et godt kirkeliv, der hviler på et bredt folkekirkeligt grundlag. Landsognet har gennem de sidste ca. 25 år skiftet karakter, idet der er udstykket et parcelhuskvarter med tilhørende børneinstitution og skole. Plejehjem/ældreboliger findes ikke mere, og mange ældre flytter til byen. Det indebærer, at der nu fødes flere, end der begraves i sognet.

Tingsted Kirke

Kirken ligger i den gamle landsby lige over for tingstedet. Den gamle middelalderkirke er traditionelt indrettet med plads til ca. 200 personer. Våbenhuset er nyrenoveret. Salmesangen og musiklivet understøttes af et nyere Carsten Lund-orgel med 7 stemmer.

Kirkegården er under omlægning. Ændrede begravelsesskikke fordrer mindre plads, hvorfor vi er begyndt at samle både urne- og kistegravsteder omkring kirken.

Præstegården

Den smukke trelængede, stråtækkede præstegård ligger ca. 500 m. fra kirken. Den stammer fra midten af 18oo-tallet og er løbende renoveret og vedligeholdt, senest med nyt oliefyr.

Den rummer 3 stuer, 4 værelser, 2 badeværelser og entréer samt et nyere køkken.

I den ene fløj er indrettet tjenstlige lokaler med egen indgang, køkken, toilet, 2 separate kontorer, samt et konfirmandlokale, hvorfra der er adgang til den private del. I den sidste fløj er garage og værksted.

Præstegården er omgivet af en stor, gammel have med terrasse, hvortil der er adgang fra havestuen. Beskæring, hækklipning og græsslåning foretages af kirkegårdens personale.

Personalet

Til embedet er knyttet præstesekretær 8 t. ugentlig.

Der er ansat en fast P.O.-organist, en kirkesanger samt en graver, der har sæsonmedhjælp. Ved kirkegården findes nybyggede medarbejderfaciliteter.

Menighedsrådet

De 7 valgte medlemmer er ikke valgt for bestemte lister eller nogen specifik kirkelig retning. Menighedsrådet og stedfortræderne afholder et månedligt møde, hvor vi i fællesskab drøfter sognets kirkelige anliggender og træffer beslutninger til fremme af kirkens liv og vækst.

For yderligere oplysninger kan du kontakte menighedsrådsformand Ingelise Slente på telefon 54 43 93 06 eller på Email: ipslente@live.dk.
Kirkens hjemmeside: www.tingstedkirke.dk eller www.sogn.dk