Kurser og uddannelse
Nyheder

Stiftskursusdag om inklusion i den kirkelige undervisning

Om arrangementet

Folkeskolelovens regler om inklusion giver et meget bredt elevspekter i klassen. I den ugentlige praksis med børnekonfirmander og konfirmander betyder det, at alle præster i dag skal kunne mestre inklusion i undervisningen.

 I den seneste VIVE-rapport (2022) vurderer lærerne, at 18,2% af eleverne i en folkeskoleklasse får særlig understøttelse eller har et uindfriet behov for en grad af støtte. Nogle (5-8%) vil have en psykiatrisk diagnose, der typisk ligger inden for feltet af opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD m.fl.) og autismespektrumforstyrrelser (ASF). Nogle har af andre årsager vanskeligheder med fællesskabets sociale rammer og krav. Det er en pædagogisk udfordring, også for holdundervisningen i kirken. 

Kursusdagen fokuserer på grundovervejelser over inklusion i en folkekirkelig kontekst og arbejder med den gode klasserumsledelse og pædagogiske redskaber til at komme børn og unge i møde inden for rammerne af den almindelige undervisning. Kursets arbejdsform er en række faglige oplæg og kollegial sparring i forhold til den aktuelle og konkrete virkelighed. 

Kursusleder er lektor Lars Nymark Heilesen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Tid og sted

Tidspunkt: 27. oktober 2022 kl. 9.30-14.00

Sted: Sakskøbing sognegård, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er søndag den 16. oktober til sognepræst og religionspædagogisk konsulent Ida Støckel Rolle på isr@km.dk eller tlf. 54 87 11 80. 

Program

09.30-10.00: Kaffe på kanden til en kollegial snak 

10.00-12.00: Temakredse med indlagt ”strække-ben-pause”

  • Inklusion som konventionsforpligtelse og teologisk aksiom 
  • Inklusion, set fra et børneperspektiv 
  • Det primære relationelle arbejde 
  • Klasserumsledelse 

12.00-12.30: Frokost 

12.30-14.00: Temakredse

  • Ro, tydelighed, genkendelighed, inkluderende separation 
  • Kropssprog, kommunikation, damage control 
  • Struktur og samarbejde 
  • Underretningspligt og tavshedspligt