Konsulenter
Teologisk konsulent

Teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen, Lolland-Falsters stiftsadministration

Teologisk konsulent Karen Marie Leth Nissen

Jeg er ansat som stiftets teologiske konsulent (50 %), og skal fungere som teologisk sparringspartner for biskoppen.

Sammen med præsternes kursusudvalg står jeg for kursusaktiviteter for præsterne og stiftspræstestævnet.

Den helt store opgave bliver at samarbejde med stiftets menighedsråd om udvikling og nytænkning omkring stiftets mange middelalderlige kirkebygninger. 

Jeg er uddannet teolog fra 2003, og har været sognepræst i knap ti år, fortrinsvis i Helsingør stift. De sidste 3½ år har jeg forsket i folkekirkens udvikling på Københavns Universitet, og har indleveret en ph.d.-afhandling om folkekirken i januar 2018

De andre 50 % af arbejdstiden er jeg ansat i projekt ”Dåb i dag” under Center for Kirkeforskning på Teologisk Fakultet og Kirkefondet. Her undersøger jeg i seks sogne fordelt over hele Danmark, hvordan småbørnsforældre tænker om til- eller fravalg af barnedåb af deres børn. 

Kontakt Karen Marie Leth Nissen:
Telefon: 29 43 10 23
Email: kml@km.dk

Træffes fortrinsvis i stiftet på mandage og tirsdage.