Gudstjenestefrekvens
Kirketælling - hvorfor og hvordan

Kirketælling - hvorfor og hvordan

Hver søndag og helligdag tælles der, hvor mange mennesker der deltager i gudstjenesten. Det er vigtigt af flere grunde. Bliv klogere på hvorfor og hvordan her.

Hvad er kirketælling?

Siden 2008 har Lolland-Falsters Stift praktiseret kirketælling i sognene. En kirketælling er en optælling af, hvor mange deltagere der er i en gudstjeneste i en kirke i stiftet. Hidtil har disse tal været foretaget og indberettet på lidt forskellige baggrunde. Så derfor følger her nogle retningslinjer.

Man skal tælle alle kirkegængere ved alle sognets gudstjenester, men ikke præsten og kirkens øvrige ansatte. 

Der skal ikke laves opgørelse over, hvor mange der deltager i altergangen. 

Der skal heller ikke tælles og indberettes, hvor mange der deltager i kirkelige handlinger som begravelser/bisættelser og bryllupper, og ej heller ved andre arrangementer.

Efter hver gudstjeneste indberettes antallet af kirkegængere på sogn.dk.

Hvorfor skal kirkegængerne tælles?
 • For at få overblik
  Tal om kirkegang giver stiftets aktører – det vil sige menighedsråd, præster, provster og biskop – et retvisende billede af det mangfoldige kirkeliv. Kirketællinger vil ikke blive brugt til at sammenligne sognenes betjening, og gudstjenesternes indhold vil ikke blive vurderet efter, hvor mange der deltager. Det handler om at samle oplysninger, der kan bruges til at få et strukturelt overblik over, hvordan folk bruger deres lokale kirke, og om udviklingen følger et mønster. 
   
 • Hvis man ønsker ændringer i gudstjenestefrekvensen
  Hvis menighedsråd og præst har ønsker om at ændre på gudstjenestefrekvensen, er antallet af kirkegængere vigtig baggrundsviden for en beslutning herom. Ligeledes er det værdifuld viden i forhold til udarbejdelsen af gudstjenesteplaner. Det er ikke nødvendigvis i de store sogne, at menigheden vælger at gå i kirke.
   
 • For at være åbne og offentlige om kirkens arbejde 
  Ved at tælle kirkegængere bidrager vi til at give offentligheden et retvisende billede af, hvilket liv der leves i folkekirken. Selvom antallet af kirkegængere i nogle af stiftets landsbykirker er forholdsvis lavt, så er procentandelen i forhold til sognenes indbyggertal stort.

  Desuden er det godt at have data, der kan tale imod fordommene om, at ”ingen går i kirke længere”. I forvejen kan man på sogn.dk, der er som et ”kirkens KRAK”, finde faktuelle oplysninger om et sogns antal indbyggere og medlemmer, antal fødte og døde samt antal kirkelige handlinger (døbte, konfirmerede, vielser og velsignelser samt begravelser). 

  Statistikken fra kirketællingerne kan sammen med disse informationer bruges til i offentligheden og i pressen at dokumentere, at kirkerne i Danmark og deres aktiviteter benyttes af befolkningen.
   
 • For at blive klogere på kirken 
  Kirketællinger er vigtig baggrundsviden i forbindelse med interne strukturændringer, hvor der skal tages højde for præsters arbejdsmængde, så både økonomiske og menneskelige ressourcer bliver fordelt retfærdigt.

 

Fortsæt med at tælle

Under coronaepidemien i 2020 er det blevet en fast opgave for kirkens ansatte at tælle og holde styr på hvor mange gæster, der kan være i kirkens rum i henhold til afstands- og arealkravene. Det er oplagt at fortsætte den gode vane med at tælle og sørge for at få det registreret samtidig.
 

Hvordan foregår det?

Kirketælling foregår via sogn.dk, hvor kirketjener, graver, kordegn, præst, eller hvem man nu har aftalt i menighedsrådet, der er ansvarlig herfor, kan indtaste oplysningerne. Her kan opgørelsen af kirkegængere og deltagere føjes til de gudstjenester, som allerede findes i sogn.dk, fordi de har været brugt i kirkekalenderen.

Deltagerantallet tilføjes som en supplerende oplysning umiddelbart efter gudstjenesten. Det kan indtastes på to måder: Via sogn.dk’s sms service eller via sogn.dk/admin. Nogle sogne bruger eksterne tjenester såsom ChurchDesk, hvorigennem man kan registrere deltagere ved gudstjenester.

1. Indberetning via sms
Til sogn.dk er tilknyttet en sms-service, som er udvidet med en tjeneste, som den (eller de) person(er), der skal varetage optælling og indrapportering, kan anvende.
Når sms-tjenesten aktiveres, sendes på dagen en sms til ”optæller”.
Når gudstjenesten eller arrangementet er afsluttet, besvarer optælleren sms’en med antal deltagere.
Sms-tjenesten – som via et ID kender den pågældende gudstjeneste eller arrangement - tilføjer deltagerantallet i databasen. 
 

 

2. Kirkefunktionærerne: Indberetning via sogn.dk/admin
Som et alternativ til sms-tjenesten kan oplysningerne indtastes direkte i databasen. Dette gøres i feltet ”deltagere” via funktionen: ”indtast deltagere”. Eksempelsvis:

Sådan gør du:
 • Gå ind på sogn.dk/admin og log på med sognekoden og adgangskode
 • Gå til »Administration« og herefter »Kirketælling«
 • Udfyld sognets begivenheder i skabelonen
 • Under »Mobiloptimeret tælleside« indtastes e-mail og telefonnummer
 • Kirkeministeriets IT-kontor yder support på webmaster.sogn@km.dk

 

Find retningslinjer for gudstjenestefrekvens her