Til præsterne
Gudstjenestefrekvens

Gudstjenestefrekvens

Retningslinjer for gudstjenestefrekvens i kirkerne i Lolland-Falsters Stift. Gælder fra 1. januar 2021 og fire år frem.

Gudstjenestefrekvens i Lolland-Falsters Stift

Det hedder i Danske Lov, at præster skal forrette gudstjeneste på alle folkekirkens søn- og helligdage. De nærmere forhold formuleres af stiftets biskop. I 2016 udsendte den tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift retningslinjer for gudstjenestefrekvensen i stiftets sogne/pastorater gældende for de kommende fire år. Derfor er det nu tid til at opdatere retningslinjer for, hvor ofte skal der holdes gudstjeneste, og hvad der kan bestemmes lokalt, for de kommende fire år fra 2021 til og med 2024.

De gældende retningslinjer fra 1. januar 2021 er:
 1. Præster skal afholde gudstjeneste i sognets kirke på alle folkekirkens søn- og helligdage, det vil sige alle søndage, samt 1. og 2. juledag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, skærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag, store bededag og nytårsdag.
   
 2. I sogne med flere præster og én kirke skal der afholdes én højmesse alle søn- og helligdage af en af sognets præster.
   
 3. I pastorater med en præst og to eller flere sogne skal der afholdes to gudstjenester hver søn- og helligdag. Menighedsrådet aftaler sammen med præsten – og i samråd med eventuelle øvrige menighedsråd, såfremt der er flere råd i pastoratet – i hvilke kirker, der skal afholdes gudstjeneste.

  3.1 
  I pastorater med en præst og to eller flere kirker skal der afholdes mindst én gudstjeneste i pastoratet på følgende dage: 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag. Menighedsrådet aftaler sammen med præsten – og i samråd med eventuelle øvrige menighedsråd, såfremt der er flere råd i pastoratet – i hvilke kirker, disse gudstjenester skal afholdes, således at gudstjenesterne fordeles mellem pastoratets kirker under hensyntagen til lokale forhold og sognenes størrelse.
   
 4. Sognets præst(er) og menighedsrådet træffer beslutningen om tidspunktet for søn- og helligdagsgudstjenester – eventuelt i samråd pastoratets øvrige menighedsråd, såfremt der er flere råd i pastoratet – samt med provsten, hvis der er tale om markante ændringer af tidspunktet.

  4.1
  Den ene af disse søn- og helligdagsgudstjenester skal altid være en højmesse i et flersognspastorat. Såfremt præst og menighedsråd ønsker at flytte den ene af søndagens to gudstjenester i et flersognspastorat til en anden dag, for eksempel til en lørdagsdåb eller en hverdagsgudstjeneste, skal dette godkendes af provsten. Gudstjenesterne skal være offentligt annonceret og offentligt tilgængelige.

  4.2
  Søn-og helligdagsgudstjenester kan under særlige forhold ændres eller henlægges til et andet sted, som for eksempel en fælles provsti- og stiftsgudstjeneste eller friluftsgudstjeneste. Dette aftales lokalt i menighedsrådet og sammen med præsten. Gudstjenesterne skal være offentligt annoncerede og offentligt tilgængelige.
   
 5. Derudover kan præster og menighedsråd frit planlægge ekstraordinære gudstjenester som børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, musikgudstjenester, friluftsgudstjenester, natkirke, pilgrimsvandringer eller andre særgudstjenester.
   
 6. Hvis gudstjenester i samråd mellem præst og menighedsråd ønskes aflyst, skal der sendes en begrundet ansøgning herom til biskoppen.

Vi holder gudstjeneste for menighedens skyld, og I kender bedst de lokale forhold. Planlægningen af gudstjenester skal selvfølgelig tage høje for, hvordan I kan bruge ressourcerne der, hvor de bedst tjener sognets gudstjenestefejrende menighed.

I har som sogn bestående af præst(er) og menighedsråd mulighed for at gennemføre ændringer i den lokale gudstjenestefrekvens, hvis blot I indbyrdes er enige og ellers følger de retningslinjer, som er oplistet ovenfor. Der kan imidlertid være lokale forhold, der skal inddrages i planlægningen af gudstjenestefrekvensen, som ikke fremgår af ovenstående. Hvis der er ønsker til ændring af ovenstående, skal man sende en begrundet ansøgning til biskoppen.

For mindre ændringer, såsom en fælles provstigudstjeneste på 2. helligdag, skal det blot godkendes af provsten. Kontakt også provsten for ændringer i forbindelse med afvikling af ferie og ferieweekend. Andre generelle spørgsmål til retningslinjerne kan ligeledes rettes til provsten.

Obs. Ovenstående retningslinjer gælder ikke for stiftets lejlighedskirker, som følger særlige regler.

Udsendt af biskop Marianne Gaarden i december 2020.

 

Find retningslinjer for kirketælling her