Til menighedsrådene
Onlinekursus for MR om ansvar for kirkens bygninger og inventar.

Onlinekurser for MR om ansvar for kirkens bygninger og inventar

 

Kirkerum er brugsrum, men er samtidig bevaringsværdig kulturarv. Det stiller krav til, hvordan man må vedligeholde bygninger og inventar i det daglige, og vil man bygge om eller istandsætte, skal man sørge for at indhente de nødvendige godkendelser, før man går i gang.

Modulerne er opbygget med tekst, video og tjek-din-viden.

Menighedsrådskurserne er udarbejdet i et samarbejde mellem Kirkeministeriet, stifterne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.

Kursusmodul:
Brug af bygninger

Kirkerne i Danmark er sammen med præstegårde og sognehuse levende brugsrum, der skal danne den bedst mulige ramme for gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter.

Derfor er der mange hensyn og grænser for, hvad kirkerne og de øvrige bygninger kan bruges til.

Det lærer du om her.


Kursusmodul:
Tilsynsopgaver

Kirkebygningen og præstegården er en del af sognets værdier og skal derfor holdes ved lige, så de fysiske rammer for forkyndelsen bevares, og værdien af sognets aktiver ikke forringes. Det handler også om, at menighedsrådet skal tage vare på den nationale kulturarv. 

Menighedsrådet løser opgaven ved at ”føre tilsyn”.


Kursusmodul:
Vedligeholdelse

Det er menighedsrådets opgave og ansvar at vedligeholde kirken og de øvrige bygninger.

I modulet får du et overblik over de mest almindelige vedligeholdelsesopgaver i og omkring kirken.

Du lærer også, at skillelinjen mellem vedligeholdelse og istandsættelse nogle gange er svær at trække.


Kursusmodul:
Istandsættelse og nybyggeri

I dette modul gennemgås de vigtigste regler om istandsættelse og ændringer af inventar og kirkebygninger. Du vil også høre om det typiske forløb i en byggesag og kravene til bl.a. arkitektbistand.Find flere kurser på Godtfrastart.dk