Til menighedsrådene
SLM - Løncenter for menighedsråd

Stifternes løncenter for menighedsråd - SLM

Lønkørsel for menighedsrådenes ansatte i Lolland-Falsters Stift varetages af Ribe Stift.

SLM-centeret skal alene "køre lønnen" i FLØS og være menighedsrådene behjælpelig med spørgsmål af lønteknisk karakter. Det kunne eksempelvis dreje sig om:

  • lønarter
  • stillingskategorier
  • at rette fejl i indberetningen
  • at kontrollere indberetningen 

Det er fortsat HR-afdelingen i Lolland-Falsters stiftsadministration, der står for al rådgivning vedr. personaleforhold. Det betyder, at menighedsrådene skal henvende sig til HR i stiftsadministrationen med spørgsmål om:

  • overenskomster
  • ferielov (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)
  • ferieaftale (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)
  • barselsregler
  • stillingens størrelse 

Kontakt Ribe Stift:

Korsbrødregade 7, 6760 Ribe 
Email: slmrib@km.dk


For menighedsrådets lønansvarlige:

På DAP kan du finde FLØS-vejledninger, læse nyhedsbreve m.v.

Introduktion til FLØS
(e-læring)