Til menighedsrådene
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Der er menighedsrådsvalg i 2020, og her træder en ny valgform i kraft. Find information om datoer og se tidslinje her

1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft. Menighedsrådet står for valgprocessen i det enkelt sogn. Den nye valgform betyder, at alle sogne skal afholde orienteringsmøde og valgforsamling på fastlagte datoer. 

Der er i den nye valgform to datoer, man skal være opmærksom på: Orienteringsmøde den 12. maj og valgforsamling den 15. september.  

Læs mere om menighedsrådsvalget 2020 hos Landsforeningen af Menighedsråd - klik her

 

Hvornår er valget?
Den 12. maj skulle der ifølge den nye lov om menighedsrådsvalg have været afholdt offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. 

På grund af situationen med coronavirus i foråret 2020 er orienteringsmødet dog flyttet. Man kan lokalt selv bestemme, hvornår det skal holdes i perioden 9. juni - 22. august 2020. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020. Mødet hedder "valgforsamlingen", og det er den officielle dato for menighedsrådsvalget. 

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut efter valgforsamlingen. Fra den 15. september og frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis det er tilfældet, vil et eventuelt afstemningsvalg blive afholdt tirsdag den 17. november. 

Baggrunden for den nye valgforsamlingsmodel er for en større grad af demokratisk legitimitet. Det vil sige, at det skal være lettere og mere ligetil for alle, der har lyst, at komme med i menighedsrådet i deres sogn.

Find Kirkeministeriets officielle retningslinjer for valget her

Tidslinje for valget:
 

 • April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.
   
 • 9. juni - 22. august 2020: I denne periode afholdes i hvert sogn offentligt orienteringsmøde om valg.
  På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
   
 • 15. september 2020: Valgforsamling
  På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
   
 • 22. september: Indtast valgresultat
  Frist for indtastning af valgresultat i valgsystemet
   
 • 6. oktober: Hvis der mangler medlemmer
  Ekstraordinær valgforsamling om ledige pladser i menighedsrådet
   
 • 13. oktober: Hvis man er uenig i valgafgørelsen
  Frist for indlevering af kandidatlister med stillere
   
 • 17. november 2020: Eventuelt afstemningsvalg
  I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. 
  I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. 
  Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november. 
   
 • 1. søndag i advent, den 29. november 2020: Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

Kilde: Kirkeministeriet

Fakta

Vil du vide mere om valget?

 

Guide: Sådan finder I gode kandidater til menighedsrådet

Det er en god idé at overveje, hvilke kompetencer der mangler i menighedsrådet og prikke folk på skulderen. 

 

Klik her for at finde råd til, hvordan man rekrutterer de rette kandidater