Til menighedsrådene
Introkursus for nyansatte i folkekirken

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Kursets målgruppe er kirkefunktionærer, præster og ansatte ved provsti og
stiftsadministrationerne, der tiltræder deres første stilling i folkekirken,
og som har en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover.
Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

Formålet er, at nyansatte i folkekirken gennem deltagelse i et målrettet
kursus får større forståelse af folkekirken som arbejdsplads. Kurset skal
ligeledes give et indblik i de øvrige jobfunktioner i kirken og på kirkegården
og derigennem være med til at skabe en større forståelse for de opgaver,
de andre ansatte udfører, og ikke mindst for helheden i folkekirkens
organisation.

Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift samarbejder om afvikling Introkursus for nyansatte i folkekirken.

Kurser i 2022:

Datoer for kurser i 2022 udmeldes snarest.

Ved spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsmedarbejder i Lolland-Falsters Stift, Marlene Laursen på mail: lfstift@km.dk eller telefon: 54 84 07 10.

De fysiske kurser for Roskilde og Lolland-Falsters Stifter afholdes i Skt. Bendts Sognegård, Klostervænget 2A, Ringsted.

Hvem står bag?

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den Danske
Præsteforening, Danmarks Provsteforening, FAKK, Dansk Kirkemusiker
Forening, Dansk Organist og Kantor Samfund samt Landsforeningen af
Menighedsråd.

Kursusadministration:

Marlene Laursen
Lolland-Falsters Stift

Telefon: 54 84 07 10 eller 
29 43 10 23
E-mail: lfstift@km.dk