Tema og debat
Projekt "Kirke med mere" (2018)

Projekt "Mere kirke!"

Projektets formål: Det skal være lettere at være menighedsråd med ansvar for kirkebygninger, og der skal være mere hjælp at hente i stiftet. Samtidig kan der være brug for inspiration og vejledning til at bruge kirkerne også til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, primært for de kirker, der ikke så ofte er i brug.


”Kirke med mere” i Majbølle kirke

Menighedsrådene var inviteret til debat om to emner: Kan kirken bruges til andet end gudstjenester, og kan byggesagerne forenkles for menighedsrådene. Læs artiklen


”Kirke” mere end kirkerummet

Biskop Marianne Gaarden: Det er ikke murstenene i sig selv, der er hellige – det er mennesker, der bekender den kristne tro og fejrer gudstjeneste sammen. Læs artiklen


Invitation til debatmøde: Vær med i debatten om "Kirke med mere"

Projektet begyndte med en invitation til menighedsrådene til debatmøde tirsdag d. 18. september i Majbølle Kirke. Se invitationen