Fortsæt til hovedindholdet

folkekirken

Urbaniseringens konsekvenser for
TEMA: Fremtidens folkekirke på landet - Den offentlige debat

Her følger vi den offentlige debat om fremtidens folkekirke med afsæt i anvendelse og finansiering af folkekirkens bygninger. 

 

Menighedsråd: Vi har talt længe nok. Nu skal der tages stilling til lukning af kirker, økonomi og bæredygtighed l 14.06.24 (Altinget Debat)

 

Projektleder: Vi bliver nødt til at ændre praksis omkring brugen af middelalderkirker l 14.06.24 (Kirke.dk Debat)

 

Domprovst: Der er kristendom i de gamle middelalderkirker l 13.06.2024 (Kirke.dk Debat)

 

Først lukkede købmanden og så den lille skole: Måske er landsbykirkerne på vej i samme retning l 12.06.2024 (Jyllands-Posten)

 

Først skal vi have lukket mindst 200 kirker. Brug midlerne, hvor folket er l 11.06.2024 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Paradigmeskifte: Nu vil selv de grundtvigske tale om kirkelukninger l 10.06.24 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Overdrages eller bulldozes? Landets menighedsråd vil af med de ubenyttede kirker l 02.06.2024 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Flertal blandt årsmødedeltagere: Det er statens ansvar at bevare de gamle kirker l 31.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Mennesker først, bygninger så: Lad staten overtage kirker og kirkegårde l 31.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Præsteforeningen: Folkekirken må gøre som Robin Hood og tage fra de rigeste sogne og give til de fattige l 21.05.2024 (Altinget, Etik & Tro)

 

Kirkelukningsdebatten på Lolland breder sig l 17.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

"Kirken på landet" er temaet i nyt magasin fra Kirke.dk l 10.05.2024  (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Skal middelalderkirke forfalde, laves om eller rives ned? Uenigheden ulmer på Lolland l 08.05.2024 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Til debatmøde om kirkelukning: Det handler om mere end blot Herredskirke Kirke l 08.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Folkekirkens Robin Hood-system virker l 05.05.2024  (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Dahlin: "Da jeg blev kirkeminister, fik jeg fik besked om, at udfordringerne ikke var blevet håndteret i årevis" l 03.05.2024 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Hovedstadsprovst: Kirkeministeren bør lukke 100 middelalderkirker l 02.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Kirken på landet: Uden kirken ville Øster Løgum ikke findes l 01.05.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Har folkekirken en fremtid på landet? Debatudsendelse i TV2Nord l 11.04.24 

 

Debat om folkekirkens økonomi: Skal vedligeholdelse af kirker og kirkegårde være på statens regning? | 03.04.24 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Præstemangel og slidte middelalderkirker: Nyt udvalg skal se på folkekirkens økonomi l 26.03.24 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)
 

Norges regering afsætter milliarder til vedligeholdelse af kirkebygninger | 21.02.24 (Kræver abonnement til Altinget.dk)
 

Den norske bevaringsstrategi for "kulturhistorisk verdifulle kirkebygg" Pdf-fil.


Landsforeningen af menighedsråd: Afviser omlægning af kirkeskat |

30.01.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)
 

Kirke.dk analyse: Nyt forslag om statstilskud til kirkebygningerne er 33 år gammelt | 22.01.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)
 

Kirkefondet: En fælles, bred og åben drøftelse af strukturændringer i folkekirken – ja tak! | 19.01.24
 

Kirkeordfører Kim Aas (S): Staten bør vedligeholde kirkerne ligesom slottene 17.01.2024 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Biskop Marianne Gaarden: Kirken er bygget af levende stene | 01.10.2023
 

Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter: Vi vil ikke rive kirker på landet ned. Men måske kan vi give dem nyt liv i byen | 15.11.2023 (Kræver abonnement til kirke.dk)

 

Biskop om økonomisk ulighed i folkekirken: Er det rimeligt, at ansvaret ligger hos menighedsrådene? l 15.02.2023 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)
 

Landsbykirker forfalder, når folk flytter fra landdistrikter. Hvem skal sikre vores nationale kulturarv? l 12.02.2023 (Kræver abonnement til Kristeligt dagblad)

 

Tidligere kirkeminister Mette Bock: En ny minister skal have modet til at reformere folkekirkens økonomi |11.11.2022


Da jord blev allemandseje | 21.02.20


Staten betaler cirka 700 millioner i præsteløn og pension | 12.01.2017

Spørgsmålet om den pressede økonomi i mange landsogne rører ved flere væsentlige emner relateret til strukturændringer, f.eks. spørgsmålet om ændringer i udligningsordningen i folkekirken mellem landets rige og fattige provstier, som bl.a. er blevet taget frem af flere provster, som i deres provstier er belastet af meget store udgifter til vedligehold af gamle middelalderkirker. Men måske kan eller skal dette problem ikke løses internt ved omfordeling af midlerne i folkekirken.

Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet