Stiftsudvalg
Kirken på landet

Kirken på landet

Udvalgets opgave er at være medfacilitator for en konstruktiv omstillingsproces for kirken på landet. Herunder en nytænkning af kirkens rolle i lokal- og civilsamfund og finde pejlemærker for en udvikling af kirken på landet, så man i fremtiden kan sikre en relevant tilstedeværelse også i landområder.

Arbejdsområder i udvalget kunne være:

  • Kirken i sommerlandet
  • Samarbejdskulturer 
  • Diakoni i landdistrikter
  • Alternativ brug af kirkebygningen
  • Kirkegården og dens brug
  • Øget samarbejde mellem menighedsråd, evt. i samarbejde med distriktsforeningen

Udvalget mødes 4 gange om året og møderne planlægges ved første møde i januar for resten af året.

Udvalget understøttes økonomisk af stiftsrådet og der udarbejdes et budget hver år.

Medlemmer:

Fomand
Sognepræst og beredskabspræst for KPL 
Rebekka Kristensen
Højskolevej 57, 4920 Søllested
Telefon: 54 94 11 34
Email: RMK@km.dk
 

Sekretær 
Korshærspræstfor udvalget: Kathrine Asklund Brorson, kasb@km.dk

Provst Johannes Olav Kruse Kristensen, jokk@km.dk

Sognepræst og beredskabspræst for KPL: Anne-Lene Nielsen Frederickson, alnf@km.dk

Stiftsrådsmedlem: Susanne Møller, susanne@nl70.dk

Stiftsrådsmedlem: Steen Henriksen, sthen@besked.com