Stiftsudvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Udvalgets hovedopgave er at støtte og inspirere til diakonalt arbejde i stiftet.

Det sker konkret ved, at

  • udvalget bestræber sig på at kortlægge de diakonale aktiviteter i stiftet, med øje for tilsvarende aktiviteter i kommunalt regi
  • udvalget arrangerer tema/inspirationsdag om diakoni, herunder også små kurser om specifikke diakonale opgaver
  • udvalget opbygger en elektronisk idébank om diakonalt arbejde med inspiration og gode råd til igangværende og nye initiativer.
  • udvalget drøfter løbende samfundsudviklingen og de krav til diakonien, som denne stiller.

Udvalget mødes 4 gange årligt og kan til enhver tid nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.

Udvalget understøttes økonomisk af stiftsrådet, og der udarbejdes hvert år et overslag over forventede udgifter og rapporterer til stiftsrådet med årlige handlingsplaner.

Medlemmer:

Formand:
Diakonipræst Kathrine Asklund Brorsen
Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F
Telefon: 61 55 27 30
Email: kasb@km.dk

Sognepræst Eva Heyn, Vålse
Egensevej 3, 4840 Nr. Alslev
Telefon: 54 43 10 28
Email: ebhe@km.dk

Sogne- og diakonipræst Hanne Lund
Nebbelundevej 25, 4970 Rødby
Telefon: 23 11 25 26 
Email: hanl@km.dk

Sognepræst Lisbeth Lundby, Sakskøbing
Torvet 10, st.th, 4990 Sakskøbing
Telefon: 54 70 45 17
Email: lrkr@km.dk

Sognepræst Christian Hyttel
Ringvejen 66, 4900 Nakskov
Telefon: 24 42 47 75
Email: chy@km.dk 

Stiftsrådsmedlem Susanne Nielsen
Sønderparken 2, st. tv., 4930 Maribo
Telefon: 54 60 06 33
Email: snkh2208@privat.dk

Konsulent  Mei Petersen, Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7, 2500 Valby
Telefon: 26 89 06 39
Email: klp@menighedsplejer.dk