Med fokus på kerneopgaverne
Sekretariatet

Sekretariatet

I sekretariatet har vi fokus på at servicere biskop, stiftsråd og menighedsrådene med rådgivning, sagsbehandling og juridisk bistand.

Louise Vesterskov Andersen

Louise Vestergaard Andersen
Bispesekretær 
Tlf.: 54 84 07 11
Email: LVA@km.dk

 • Sekretær for biskop
 • Journal og sagsbehandling Trine Frydkjær Paulsen
Specialkonsulent 
Tlf: 54 84 07 08
Email: TRFP@km.dk

 • Byggeprojekter, plansager og stiftsmiddellån
 • Rådgivning af menighedsråd og præster
 • Juridisk bistand i øvrigt
   

Karen Marie Sø Leth Nissen
Teologisk konsulent
Tlf.: 54 85 02 11 (man-tirs)
Mobil: 29 43 10 23
E-mail: KML@km.dk

 • Teologisk sparringspartner for biskoppen
 • Projektaktiviteter

 


Inge Haandsbæk Jensen
Presse- og kommunikationsmedarbejder
Mobil: 26 21 09 57
E-mail: INEJ@km.dk

 • Kommunikations- og formidlingsmæssig sparring med biskoppen
 • Drift og udvikling af hjemmeside og sociale medier

 Jakob V. Edvardsen
Økonomimedarbejder
Tlf.: 54 84 07 02
E-mail: JVJE@km.dk
 

 • Sekretær for Stiftsrådet
 • Drift af Stiftsadministrationens bygninger
   

Marianne Schwartz
Administrationsmedarbejder
Tlf.: 54 84 07 00
Mobil: 20 40 85 30
Email: MSC@km.dk
 

 • Projekter og udvikling
 • DAP
 • KIS-registrering af MR og præster

   

Janne Nielsen
Servicemedarbejder 
Tlf.: 54 84 07 22
E-mail: JANI@km.dk
 

 • Serviceopgaver
 • Rengøring
 • Indkøb