Med fokus på kerneopgaverne
FLC - Folkekirkens Løncenter

FLC-Fællesfondens Løncenteret

I Fællesfondens Løncenter indberetter vi lønoplysninger i FLØS på baggrund af oplysninger fra arbejdsgiverne. Hvis du har spørgsmål til din løn, skal du derfor kontakte din arbejdsgiver.

I Lolland-Falsters stiftsadministration indberetter vi løn for ansatte i:

  • Stifterne
  • Folkekirkens IT
  • Kirkemusikskolerne
  • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Derudover indberetter vi:

  • Refusioner til stiftsrådsmedlemmer
  • Tjenestemandspensioner og understøttelser

Fællesfonden Løncenter administreres i fællesskab af Fyens Stift og Lolland-Falsters Stift. Fyens Stift indtaster løn til præster, provster og emeriti.

FLC's lønbehandlere i Lolland-Falsters Stift er:


Lone Sønderup Mortensen
HR-konsulent og lønbehandler
Telefon: 54 84 07 03


Marlene Laursen
HR-konsulent og lønbehandler
Telefon: 54 84 07 10


Anne Dorte Nielsen
Økonomimedarbejder og lønbehandler 
Tlf.: 54 84 07 07


Louise Buch Jensen
Økonomimedarbejder og lønbehandler
Tlf.:  54 84 07 02