Med fokus på kerneopgaverne
ADF - Det administrative fællesskab

ADF - Folkekirkens Administrative Fællesskab

I AdF bogfører vi regnskaber og yder bistand til de 10 stifter i Danmark, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, de 3 kirkemusikskoler og Folkekirkens IT.

Vi sikrer kvaliteten af regnskaber, månedlige opfølgninger, deltager med budgetlægning og foreslår effektiviseringstiltag. Derudover leverer vi materiale og yderbistand til Kirkeministeriet.

AdF er en driftsenhed i Lolland Falsters Stifts administration og er den første centerdannelse, som gennem de seneste år gradvist har sat stifterne i stand til at varetage en række administrative opgaver i fællesskab.

Udvikling og overordnet bistand:

Carsten Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: 54 84 07 06 / 61 22 68 85
Email: CANI@km.dk


Jesper Eliasen
Økonomifuldmægtig
Telefon: 54 84 07 24
Email: JEEL@km.dkJane Margot Bojsen
Økonomifuldmægtig, daglig leder af driften
Tlf.: 54 84 07 14
Email: JAMB@km.dk

 


Drift:

Jakob V. Edvardsen
Økonomimedarbejder
Tlf.: 54 84 07 12
Email: JVJE@km.dk


Maria Fænø Engel
Økonomimedarbejder
Tlf.: 54 84 07 04
Email: MFEN@km.dk


Louise Buch Jensen
Økonomimedarbejder / lønbehandler
Tlf.: 54 84 07 02
Email: LBUJ@km.dk


Anne Dorte Nielsen
Økonomimedarbejder 
Tlf.: 54 84 07 07
ADON@km.dk