Stiftsadministrationen
Med fokus på kerneopgaverne

Stiftsadministrationens kerneopgaver

Leder du efter en bestemt medarbejder? Så gå til kontaktliste for medarbejdere.

I stiftsadministrationen har vi fokus på vores kerneopgaver, som er:

  • At yde biskoppen administrativ bistand til opfyldelse af biskoppens mission for folkekirken
  • At rådgive menighedsråd i sager om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdfunktionærer
  • At rådgive menighedsråd og provstiudvalg i byggesager vedr. kirker, præstegårde og sognegårde
  • At yde sekretariatsbistand til stiftsråd og udvalg
  • At yde stiftsøvrigheden administrativ bistand
  • At varetage centeropgaverne:
    ADF - regnskabs- og udviklingsopgaver for fællesfonden
    FLC - lønadministration for stifter og uddannelsesinstitutioner

Stiftsadministrationens organisation