Stiftsadministrationen
Ledelsen

Ledelsen

Marianne Gaarden

Biskop
Telefon: 54 85 02 11
E-mail: MARGA@km.dk

Biskoppen - den øverste gejstlige myndighed i stiftet
Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for forhold vedrørende tjenesteboliger for præster, som stiftet skal inddrages i. 

Lene M. Krabbesmark

Stiftskontorchef
Telefon: 54 84 07 09 
E-mail: LEKRA@km.dk

Kontorchefen - den daglige leder af stiftsadministrationen

Udover den daglige ledelse af stiftets ca. 15 medarbejdere, har kontor-chefen ansvaret for Folkekirkens 
administrative Fællesskab (AdF).

Kontorchefen er amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen.