Stiftsadministrationen
Ledelsen

Ledelsen

Biskop Marianne Gaarden
Telefon: 54 85 02 11
Mobil:   29 10 01 19
Email:  LFstift@km.dk

Biskoppen - den øverste gejstlige myndighed i stiftet
Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for forhold vedrørende tjenesteboliger for præster, som stiftet skal inddrages i. 

Kontorchef Carsten Kruse
Telefon: 54 84 07 09
Mobil:    20 25 80 88
Email:   CAK@km.dk

Kontorchefen - den daglige leder af stiftsadministrationen
Udover den daglige ledelse af stiftets ca. 15 medarbejdere, har kontor-chefen ansvaret for Folkekirkens Administrative Fællesskab med en omsætning på 1,6 mia. kr.

Kontorchefen er biskoppens nærmeste rådgiver og sparrings-partner f.eks. i spørgsmål om præsters embedsførelse, procedurespørgsmål i menighedsråd, menighedsrådsvalg og kirkers brug.