Stiftsadministrationen
ADF - Det Administrative Fællesskab

AdF - Folkekirkens Administrative Fællesskab

Medarbejderne i AdF bogfører regnskaber og yder bistand til de 10 stifter i Danmark, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, de tre kirkemusikskoler og Folkekirkens IT.

AdFs medarbejdere sikrer kvaliteten af regnskaber, månedlige opfølgninger, deltager med budgetlægning og foreslår effektiviseringstiltag. Derudover leverer de materiale og yder bistand til Kirkeministeriet.

AdF er en driftsenhed i Lolland-Falsters Stifts administration og er den første centerdannelse, som gennem de seneste år gradvist har sat stifterne i stand til at varetage en række administrative opgaver i fællesskab.
 

Udvikling og overordnet bistand:

Carsten Nielsen

Chefkonsulent
Telefon: 54 84 07 06 / 61 22 68 85
E-mail: CANI@km.dk

Jane Margot Bojsen

Økonomifuldmægtig, daglig leder af driften
Telefon: 54 84 07 14
E-mail: JAMB@km.dk

Mikkel Winther Christensen 

Økonomifuldmægtig og udvikler
Telefon: 54 84 07 24
E-mail: MWC@km.dk

Drift:

Jakob V. Edvardsen

Økonomimedarbejder
Telefon: 54 84 07 12
E-mail: JVJE@km.dk

Maria Fænø Engel

Økonomimedarbejder
Telefon: 54 84 07 04
E-mail: MFEN@km.dk

Louise Buch Jensen

Økonomimedarbejder
Telefon: 54 84 07 02
E-mail: LBUJ@km.dk

Anne Dorte Nielsen

Økonomimedarbejder 
Telefon: 54 84 07 07
E-mail: ADON@km.dk

Marlene Laursen

Sekretariatsmedarbejder / indgår i ADF
Telefon: 54 84 07 10
E-mail: mlau@km.dk