Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder

Provst for Falster Provsti og sognepræst i Nykøbing F. Pastorat

Stillingen som provst i Falster Provsti og sognepræst i Nykøbing F. Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024.

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 37 i henhold til lov om tjenestemandslønninger m.v.

Til stillingen ydes provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 %.

Du vil som 50 % sognepræst indgå i et teamsamarbejde med de seks andre præster i pastoratet.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende i Nykøbing F. ca. 550 meter fra provstikontoret. Boligen forventes indflytningsklar til ansættelsestidspunktet.

Boligbidraget vil blive fastsat ved nyvurdering.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 2015 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder i staten, folkeskolen og folkekirken.

Eksamenspapirer bedes vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Biskop Marianne Gaarden på tlf. 29 10 01 19
 • Formand for provstiudvalget Steen Erik Henriksen på tlf. 61 68 01 25
 • Formand for Nykøbing F. Sogns Menighedsråd Jørgen Jensen på 
  tlf. 42 72 10 90
 • Provst for Lolland Østre Provsti Johannes Kruse Kristensen på 
  tlf. 23 61 61 54

Ansøgninger stiles til H.M. Dronningen men sendes til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F., e-mail: LFSTIFT@KM.DK.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekirken m.v. § 14.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provste- og sognepræstestillingen kan læses herunder.


Opslået: 12. september 2023

Udløber: 2. oktober 2023

Embedsbeskrivelse

Falster Provsti

Falster Provsti dækker Falster, og udgør det ene af to provstier i Guldborgsund Kommune.
 

 • Pr. 1. januar 2023 bor der 41.966 personer i provstiet, heraf er de 32.762 medlemmer af Folkekirken, hvilket giver en medlemsprocent på 78,07 %.
 • Der er 26 sogne, 18 menighedsråd og 34 kirker i provstiet.
 • Med provsten er der 23 sognepræster i 14 pastorater i provstiet, heraf tre overenskomstansatte.
 • Provstiet er et landprovsti med Nykøbing F. som den største by (ca. 17.000 indbyggere).
 • Ligningsområdet er Guldborgsund Kommune, som tillige omfatter Lolland Østre Provsti. De to provstier er i tæt samarbejde om økonomien og har nedsat et fælles budgetudvalg.
 • Kirkeskatten er 1,16 % (2023). Det samlede ligningsbeløb for den lokale kirkeskat i Falster Provsti udgør i 2023 60,7 mio. kr.

Til provstiets og provstiudvalgets administration er knyttet en provstisekretær med 30 timer ugentlig. 
Provstikontoret har adresse Klosterstræde 3, 1., 4800 Nykøbing F.


Yderligere oplysninger vil kunne findes på https://provsti.dk/falster/

 

Vores kommende provst

Provstiudvalget søger en person, der som provst har - eller kan tilegne sig - kendskab til økonomi, regnskab og administration, og gerne en vis juridisk indsigt. Da de fleste af vores kirker er middelalderbygninger, vil indsigt i vedligehold af ældre bygninger også være en fordel.


Derudover forventes det, at provsten har gode leder- og samarbejdsevner, kan støtte og inspirere provstiets præster og menighedsråd, opmuntre til samarbejde og være aktivt med i udviklingen af levende menigheder til glæde for det kirkelige liv i sognene. Ligeledes forventes et tæt og tillidsfuldt samarbejde med naboprovsten i Lolland Østre Provsti.

 

Sognepræst i Nykøbing F. sogn

Nykøbing Falster, der i 2022 blev kåret som Danmarks bedste handelsby, er den største by i Lolland-Falsters Stift, med en bred befolkningssammensætning. Byen har gode handelsmuligheder og et rigt kultur- og foreningsliv. Kommunen er børnevenlig, og der er nem adgang til skov og strand. Der er gymnasium, to folkeskoler, to privatskoler, 3 plejehjem, sygehus og flere uddannelsesinstitutioner. Byen er et administrations- og uddannelsescentrum på Lolland-Falster, og der er en bred vifte af gode jobmuligheder for en ægtefælle.

 

Som sognepræst i Nykøbing Falster bliver du en del af et kollegialt fællesskab med seks andre præster. Sognet har tre forskelligt profilerede kirker med menighedslokaler, et kapel og to kirkegårde. Alle præster arbejder i hele sognet, men flere har en særlig tilknytning til en af kirkerne.

 

Det kirkelige liv i sognet er rigt og varieret, især takket være et stort frivilligt engagement i sognet.

 

Samarbejdet mellem menighedsråd og kirkens ansatte er godt og tillidsfuldt. Der er 15 valgte medlemmer af menighedsrådet, en medarbejderrepræsentant og syv præster, inkl. provsten.

 

Menighedsrådet ønsker en præst, der

• kan formidle det kristne budskab levende og vedkommende

• kan og vil samarbejde med ansatte og frivillige

• har øje og hjerte for mennesker

 

Nykøbing Falster Sogn

Sognet har cirka 30 ansatte samt et voksen- og et pigekor. Et levende gudstjenesteliv med søgning til alle kirkerne. Som regel afholdes højmesse hver søndag i alle tre kirker. Sognet har et bredt udbud af særgudstjenester og aktiviteter for forskellige målgrupper. F.eks. spaghettigudstjenester, integrationsarbejde, aftensang, samt særlige gudstjenester for skoler, børnehaver og udviklingshæmmede samt caféer, koncerter, studiekredse og babysalmesang.

 

Lolland-Falsters Stift

I stiftets visionsbog fra 2020, Vel mødt under sky på kirkesti. Udfordringer og muligheder for Lolland-Falsters Stift, gives indblik i, hvad menighedsrådsmedlemmer arbejder med og ønsker for deres lokale kirke. Provsterne, stiftsrådet og biskoppen giver her deres bud på, hvordan folkekirken på Lolland-Falster kan bevæge sig de kommende år, baseret på en grundig kortlægning og analyse af områdets udvikling. Det er vigtigt, at du, både som provst og sognepræst, understøtter og fremmer denne udvikling, også gennem eget engagement. Visionsbogen kan læses eller rekvireres på stiftets hjemmeside, www.lfstift.dk.