Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder

GENOPSLAG - Kirkebogsførende sognepræst søges til Sankt Nikolai Pastorat i Lolland-Falsters Stift

Sankt Nikolai Kirke i Nakskov søger en ny kirkebogsførende sognepræst. Søg senest den 2. oktober.

Sankt Nikolai Kirke, Nakskov. Privatfoto.

 

Stillingen som sognepræst (KBF) i Sankt Nikolai Pastorat, Lolland Vestre Provsti, Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2023.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. (mrk. ” ansøgning”) eller pr. mail til LFSTIFT@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl.15.00

Opslået: 12. september 2023

Udløber: 2. oktober 2023

Business Lolland-Falster, en erhvervsorganisation med 400 medlemsvirksomheder, hjælper gerne med at finde relevant beskæftigelse til ægtefælle/partner, hvis det ønskes. For yderligere information kan Lise Damsbo Savic kontaktes på ld@businesslf.dk

Præstegård, Sankt Nikolai Pastorat. Privatfoto.

Fakta

Embedsbeskrivelse

En stilling som sognepræst i Sankt Nikolai Pastorat, Lolland-Vestre Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2023.

 

Om kirken og pastoratet

Sankt Nikolai Kirkes allerældste dele er fra 1200-tallet, men det nuværende udseende har kirken haft siden 1653. Det 70 meter høje spir er en vigtig del af byens profil. I 1990’erne blev kirken gennemgribende restaureret indvendig. Mange overraskes over kirkens størrelse i forhold til byens, men det tilskrives den rigdom, handel og søfart gennem århundreder skabte, og som gjorde Nakskov til en af Danmarks vigtigste handelsbyer i middelalderen.

 

Der er plads til ca. 600 i kirken, og vi er især stolte af vores orgel, hvis ydre stammer fra 1648, men hvis indre senest er moderniseret i år af firmaet P. G. Andersen & Bruhn for ca. 1,7 millioner kr. Lige over for kirken ligger sognehuset, hvor blandt andet caféerne holder til og hvor konfirmationsforberedelsen foregår. I naboejendommen er der præstekontor, provstikontor og kontor- og mødelokaler for menighedsrådet. Kirkekontoret ligger 1,5 km fra centrum ved kirkegården og kapellet. Kirkegården drives af de to Nakskov-sogne i fællesskab. De fleste bisættelser finder sted i kapellet.

 

Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer, der ikke er valgt på særlige lister. Der holdes mindst syv årlige møder. Ud over præster har vi en organist, en kordegn, to kirketjenere, et antal kirkesangere, en regnskabsfører, en kirkegårdsleder og en kirkegårdsassistent.

Menighedsrådet har relativt mange nyvalgte medlemmer, som er i gang med deres første periode. Rådet har delegeret arbejdet ud på en række udvalg, som vi håber vores præster vil deltage aktivt i, så vi kan udvikle både gudstjenester, omsorgsarbejde og tilbud om oplevelser, alt sammen med det formål at knytte befolkningen tættere til vores kirke og gøre det naturligt også at gå i kirke om søndagen.

 

Præsten

Vi er i gang med at nytænke traditioner og afsøge nye muligheder, og den kirkebogsførende sognepræst vi søger, må meget gerne gå i spidsen – også når det gælder et godt arbejdsmiljø, der omfatter såvel præster som øvrige ansatte og menighedsrådet.

Vi skal kunne tale sammen og respektere forskellige meninger, så længe formålet er at opnå det bedst mulige resultat for vores kirke og vores menighed.

 

Vi får flere og flere konfirmandhold (i år har vi fire), fordi skoler på landet lukkes, og det er ikke kun børne- og ungepræstens opgave at undervise dem. Sognet har også mange ældre og enlige. Vi har en ugentlig café, hvor vi gerne ser at vores præster færdes. Caféen kan, ligesom kirkekaffen efter højmessen, være et godt sted at møde sognebørn, som har behov for sjælesorg.

 

Vi ønsker, at vores nye præst siger sin mening og også lytter til andres, og præsten må gerne blive en del af byens liv. Vi kunne opremse en lang liste af ting, vi gerne vil afprøve, men vi har valgt i stedet at være lydhøre over for de ideer og forslag, som du som ny præst kommer med. Og lover at hjælpe med at realisere dem og skabe de bedste rammer om kirkens virke.

 

Lokalmiljø og kirkeliv

Nakskov er Lollands største by, smukt placeret i bunden af Nakskov Fjord. Byen har en stor erhvervshavn, men byen, havnen og fjorden har også mange rekreative værdier. Der er et rigt kulturliv i Nakskov med bl.a. teater, og kirken spiller en central rolle i kulturlivet. Nakskov er desuden en uddannelses by med to folkeskoler og to privatskoler, gymnasium og erhvervsuddannelser. Idrætten er prioriteret – der er stort idrætscenter med svømmehal samt boldbaner centralt placeret. Og så er der rige muligheder for at dyrke roning, sejlsport eller svømning i åbent vand. Der er bibliotek og musikskole, og en høj grad af frivillighed i befolkningen.

Nakskov kaldes ofte ”udkant”, men ligger faktisk ret centralt. Der er færge til Langeland og Vestdanmark hver time, og tog direkte til Nykøbing og derfra videre mod København. I bil tager det mindre end to timer at komme til København. Fra Rødbyhavn sejler færgerne døgnet rundt til Tyskland, og 2029 åbnes efter planen en ny tunnel til Tyskland, som vil bringe Hamborg inden for rækkevidde.

 

Der bor cirka 12.500 mennesker i Nakskov, heraf 8.613 i Sankt Nikolai Sogn. Resten bor i byens andet kirkesogn, som blev etableret i 1962. 76,12 procent af sognets indbyggere er medlemmer af folkekirken. Der bor en del indvandrere og efterkommere af indvandrere i sognet.

 

Til at betjene sognet er der fire præster, heraf to på fuld tid, hvoraf den stilling der nu genopslås er den ene. Vi har desuden en børne-ungepræst på halv tid, ligesom provsten for Lolland Vestre Provsti bor i Nakskov og virker ca. 50 pct. ved vores kirke. Provstikontoret ligger lige over for kirken.

 

Embedsbolig

Præstegården ligger lige øst for kirken og blev for få år siden smukt tilbageført i den stil, som byens kendte arkitekt Einar Ørnsholt skabte i 1923. 

 

Der er helt nyt køkken med nye hvidevarer. Nyt badeværelse, adskillige stuer og i loftetagen alrum samt fire soveværelser og walk-in-closet. Præstegården egner sig således fint til en familie med flere børn. Boligarealet er ca. 240 kvadratmeter. Den tjenstlige del er større end normalt, idet den oprindelig er designet til også at rumme provstikontor. Der er derfor kontorer, mødelokale med eget køkken og handicapvenligt badeværelse. Disse faciliteter skal den kommende præst ikke dele med andre. 

 

Haven er ca. 700 kvadratmeter, der er garage, udhus og en ekstra parkeringsplads samt ny, overdækket terrasse. 

 

Opvarmningen er fjernvarme, der er særdeles prisgunstig, fordi den er baseret på halm og flis.

 

Kontakt

Nærmere information om stillingen fås hos menighedsrådets formand, Mogens Warrer, tlf. 4160 1387, mail mogenswar@gmail.com eller konstitueret provst Finn Dyrhagen på tlf. 2036 5506, mail fiad@km.dk.