Nyheder
Nyheder

Vær med i debatten om udvikling af kirkebygningerne!

Tirsdag d. 18. september kl. 19-21 afholder stiftet debatmøde om kirkebygningerne i Lolland-Falsters stift.


Af teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen

Mødet foregår i Majbølle kirke, Majbølle Byvej 53, 4862 Guldborg, og ordstyrer vil være Jesper Bøgh, journalist på Folketidende. 

Mere end 65 personer har allerede tilmeldt sig mødet, herunder repræsentanter for 14 forskellige menighedsråd og flere provstiudvalgsmedlemmer.

Biskop Marianne Gaarden har nu været på bispevisit i stiftets sogne, og har mødt menighedsrådene i samtaler om sognets liv, ønsker og udfordringer. Som et foreløbigt svar på menighedsrådenes udfordringer, søsætter biskoppen nu projektet ”Mere end kirke”.

Projektets formål er to. Det skal være lettere at være menighedsråd med ansvar for kirkebygninger, og der skal være mere hjælp at hente i stiftet. Samtidig kan der være brug for inspiration og vejledning til at bruge kirkerne også til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, primært for de kirker, der ikke så ofte er i brug.

På mødet vil biskoppen og stiftets teologiske konsulent, Karen Marie Leth-Nissen, fortælle om projektet og de nye muligheder for menighedsrådene. Museumsinspektørerne Ulla Kjær og Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet vil være til stede og tage del i debatten.

Vi håber, at mødet munder ud i nye muligheder for at samarbejde lokalt, og derfor deltager souschef Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster, borgmester John Brædder og kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund kommune, samt sektorchef for kultur, fritid og borgerservice, Per Voetmann og udvalgsformand for kultur, fritid og borgerservice, Tine Vinter Clausen, Lolland Kommune.

Der vil blive serveret en øl eller vand i en pause midtvejs i mødet. Tilmelding på: KML@km.dk.

Vel mødt!