Nyheder
Nyheder

Strandkirken er afhængig af økonomisk støtte

Strandkirken er en stor succes, men den har fortsat brug for støttekredsens og alle andre gode bidrag for at kunne vedblive med at være det.

Af Anders Martin Lauritsen, sognepræst og formand for Strandkirkekomitéen 

Strandkirken på Marielyst åbner hvert år Pinsedag, og hver søndag indtil udgangen af august står én af stiftets nuværende eller tidligere præster på prædikestolen. Der er en levende sommermenighed, og mange vender tilbage år efter år. Kirken er ikke, som alle andre, en sognekirke, og modtager derfor ingen midler via kirkeskatten. Vi har derfor hårdt brug for de midler vi selv kan samle ind, og den uvurderlige økonomiske støtte vi modtager.

Biskop Marianne Gaarden, som også er medlem af komitéen, skriver i støttebrevet:

Strandkirken ved Marielyst er en solstrålehistorie om, hvordan frivillige kan etablere og drive en kirke i ferielandet. 

 

Her er en stor komité bestående af mange frivillige, med hver deres evner og baggrund. Her koordineres alt arbejdet omkring kirken: græsslåning, havepasning, maler- og tømrerarbejde, rengøring, kordegnearbejde, indsamlinger, aktiviteter osv. Sognepræst Anders Martin Lauritsen i Væggerløse sidder for bordenden, og som formand yder han en stor indsats og er i høj grad med til at sprede glæde og engagement i komiteen. 

 

Strandkirken er en stor succes, og den har fortsat brug for støttekredsens og alle andre gode bidrag for at kunne vedblive med at være det. Derfor anmoder jeg på strandkirkekomiteens vegne jer om atter i år at støtte Strandkirken med et økonomisk bidrag til konto i Sydbank:
Reg.nr.: 6822 kontonummer: 0001116343

Strandkirken i 2018

Sæsonen begyndte den 12. maj, hvor Strandkirken blev gjort sommerklar. De fleste fra holdet bag Strandkirken var mødt op. Der blev malet, ryddet op, gjort klar, pudset og poleret overalt - men der var også tid til hygge og formiddagskaffe!

Det blev en god sæson fra åbningsgudstjenesten pinsedag og til sidste søndag i august. Hver søndag i denne tid var der gudstjeneste kl. 10, det ved man på Marielyst! De 15 gudstjenester var velbesøgte, både af feriegæster og fastboende. Særligt mange kom til sommerfesten, hvor stiftets tidligere biskop Holger Jepsen var prædikant. Der var dejligt kaffebord og lotteri med fine gevinster på plænen bagefter. Der er i det hele taget en god stemning og megen goodwill omkring kirken, ikke mindst fra de handlende på Marielyst. For en del mennesker er Strandkirken den kirke, de kender som ”deres”, fordi Marielyst har været deres feriebase i mange år. Derfor ønsker man at holde dåb eller bryllup der, og ud over dåb ved gudstjenesterne har der været 15 dåb eller vielser/velsignelser på andre dage.

Strandkirken bruges også af vore tyske feriegæster. I højsæsonen varetager en tysk præst gudstjenester og andet for de tyske turister. I alt 7 tyske gudstjeneste har været afholdt på søndage kl. 18. Derudover blev der i år også afholdt en dansk-tysk gudstjeneste ved pastor Stephan Ebelt fra Tyskland og sognepræst Anders Martin Lauritsen fra Væggerløse.

Selv om sæsonen nu er slut, åbner Strandkirken dog for en enkelt dag sidst på året, nemlig til tre juleaftensgudstjenester den 24. december!

Alle, også præsterne, medvirker helt frivilligt – kun organisten aflønnes – men det er dyrt at vedligeholde kirken. Derfor beder vi igen menighedsrådene og støttekredsen om en gave, for Strandkirken får ikke en krone fra kirkeskatten. Den er helt sin egen, men alligevel en del af folkekirken.

Tak til alle, der år efter år støtter Strandkirkens arbejde.

Følg med

på Strandkirkens egen hjemmeside eller 

på Facebook/Strandkirken Marielyst