Nyheder
Nyheder

Afstemningen om Kirkelig Initiativpris er afsluttet.

Der blev nomineret 14 gode kirkelige initiativer. 

Arkivfoto.

Kirkelig Initiativpristildeles en personer eller en gruppe af personer, der i løbet af året har taget et godt initiativ til styrkelse af det kirkelige liv. 

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af de nominerede initiativer, som er opsat i tilfældig rækkefølge. Når du har truffet dit valg, trykker du på "GÅ TIL AFSTEMNING", og sætter dit kryds ud for dit valg. Husk, at trykke på "Send" nederst på afstemningslisten. Din stemme er anonym.

Det bedste initiativ kåres på Landemodet onsdag den 13. juni 2018 i Bangs Have. (Husk tilmelding).

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marianne Schwartz i stiftsadministrationen på mail: msc@km.dk eller på tlf: 20 40 85 30.


Indstilling nr. 1: 
Væggerløse Sogns Strikkeklub

Dåbsservietterne, også kendt som dåbskluden, tog sin sejrsgang landet over. Flere og flere kirker samler frivillige, der sidder og strikker på livet løs.
Det gjorde vi også i Væggerløse Sogn, hvor 16-17 frivillige damer mødes hver 14. dag. På blot nogle måneder blev der strikket over 80 dåbsservietter. Det dækker rigeligt behovet de næste par år.

Derfor er vi nu i gang med nogle nye projekter. Menighedsrådets frivilligkoordinator Anne Lessél Heisterberg gik i dialog med sognepræst Anders Martin Lauritsen, om eventuelle ønsker til strikkeklubben, og ud fra det blev projektet med strikkede gulvpuder og kniplede bogmærker udformet. Menighedsrådet støtter op om ideen, og betaler for materialerne.

Gulvpuderne, der har korset som motiv (inspireret af Folkekirkens logo) skal bl.a. bruges, når der er minikonfirmandundervisning. Og bogmærkerne er til konfirmandernes bibler, og farven er naturligvis inspireret heraf.

Væggerløse Sogns strikkeklub er kommet godt fra start, særligt med tovholder og frivilligkoordinator Anne Lessél Heisterbergs smittende entusiasme. De hygger sig, men sætter også stor pris på, når sognepræsten kommer forbi til en kop the, lidt salmesang og lidt fortælling om de kirkelige højtider. Der er endda én af de frivillige damer, der til hver gang har øvet salmerne, så hun kan understøtte sangeren med klaverspil.

Strikkeklubben er i rivende udvikling, og samtalen går allerede på nye ideer og projekter. De er absolut et stort aktiv for sognet. Foruden de smukke materialer de producerer, så er de også de bedste ambassadører, der er med til at udbrede budskabet om de kirkelige aktiviteter og evangeliet, som er grunden for det hele.

Indstillet af sognepræst Anders Martin Lauritsen, Væggerløse.


Indstilling nr. 2: 
KulturÅbenKirke i Nykøbing F

Arrangementet afholdes en fredag aften hver anden måned. Cirka 100 mennesker af dansk og anden etnisk herkomst mødes og spiser sammen, og lærer hinandens kulturer at kende. 

Arrangementet er ikke som sådan religiøst, så der kommer folk fra mange religioner og kulturer, og for kun 20 kr. kan man smage eksotisk mad og for eksempel danse folkedans.

Aftenen sluttes med en andagt inde i kirken, hvori det er frivilligt at deltage. Initiativtager er Merete Bandak m.fl.

Indstillet af sognepræst Bjørn Krohn, Nykøbing F.


Indstilling nr. 3: 
En velkomst i fællesskabets ånd

Ved alle arrangementer i Bandholm Kirke, det sig værende gudstjenester, koncerter, kirkelige handlinger som fællesspisning og kirkekaffe etc, gør Bandholm Menighedsråd en dyd ud af at hilse på alle ved at give hånd til kirkegængerne både indensogns som udensogns kommende og byder dem velkomme.

Første gang man bliver budt velkommen, er allerede ved indgangen til våbenhuset, hvor graveren tager imod. Herefter i selve kirkerummet, hvor de fremmødte menighedsrådsmedlemmer giver hånd og hilser velkommen.

Det forekommer ligeledes når den kirkelige handling er overstået, at der siges farvel ved at give hånd til alle inklusive kirkens medarbejdere.

Dette har afført reaktioner, såsom:” Tak” - ”Hvor er det dejligt at blive set” – ” Jeg føler mig meget velkommen” – ”Jeg kommer igen”. De sidste udenlandske gæster, der kom i kirken, spurgte forbløffet ind til, om det er kutyme/et ritual  i den danske folkekirke, at man hilser på alle, da de virkelig følte sig velkommen på trods af sprogvanskelighederne( de kom fra Østrig).

Vikarer for medarbejderne, er ligeledes positiv overrasket og begejstret for at blive mødt på denne måde.

Vi i Bandholm Menighedsråd er af den overbevisning, at ved at hilse på hinanden i vores kirke, giver vi hinanden følelsen af at blive set og hørt og ikke mindst en favnende velkomst i fælleskabets ånd.

Med denne begrundelse indstiller vi Bandholm Kirke og Menighedsråd til modtagelse af Den Kirkelige Initiativpris 2018.  

Indstillet af Bandholm Menighedsråd.


Indstilling nr. 4: 
International nytårsfest i Sognets Hus, Maribo

Festen fandt sted d. 6. januar 2018 og dannede ramme om ikke mindre end 120 gæster, der var inviteret til at spise mad fra både Syrien, Irak, Eritrea og Danmark. De inviterede var nytilkomne flygtninge fra Maribo og omegn.

Initiativet er et forsøg på at lære vores naboer, som kommer fra andre lande, at kende, at komme i snak og måske blive venner.

Derefter var der indslag hvor der både blev spillet international musik og danske sange som Kim Larsens ”Papirklip” og Shu-bi-duas ”Vuffelivov”. Gæsterne blev også præsenteret for bankospil på dansk, og til slut kom de Hellige tre konger med gaver til børnene.

Nytårsfesten var arrangeret i et samarbejde mellem Maribo Domkirke, Sprogblomsten og Folkekirkens Asylsamarbejde.  

Indstillet af sognepræst Kasper Høyer, Landet.


Indstilling nr. 5: 
WALK & TALK på Nordvestlolland

Ideen udsprang af at sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen tænkte, at man taler så godt når man går tur i Guds smukke natur. Mange finder det svært at gå til præsten for en snak, men når man går sammen og taler om alt mellem himmel og jord, så kan det også åbne op for de lidt svære samtaler, som man ellers ikke ville have mod på at tale om.

 At ideen startede i Købelev har ingen betydning, det er meget hurtigt blevet vores allesammens – noget vi nyder godt af i Lolland Vestre provsti.

Vi mødes hver 14. dag og går nye ture hver gang. Vi oplever at der stadig kommer nye med, så vi har åbnet for et fællesskab, der krydser sognegrænser, et fællesskab med højt humør, snak og smuk natur.

Vi håber på at ideen kan sprede sig til andre dele af Lolland-Falster, og ved at allerede et pastorat har taget det til sig.  

Indstillet af MR-formand Marianne Krøll Møller, Horslunde.


Indstilling nr. 6: 
Venskabscafé i Lindeskovkirken, Nykøbing F

Menigheden i Lindeskovkirken har en del kirkegængere af anden etnisk herkomst end dansk. Dem sætter vi stor pris på! Men det er ikke altid så nemt at blive integreret i det danske samfund, og heller ikke i en dansk kirke.

Derfor er der hver anden torsdag venskabscafé, hvor en gruppe danskere og udlændinge har forpligtet sig på socialt samvær, fællesspisning, lektiehjælp, udflugter og hvad der ellers kunne være på programmet.

Det er en glæde at opleve, hvordan, der knyttes bånd på tværs af kulturer og generationer – ikke bare hver anden torsdag, for det betyder også noget for fællesskabet om søndagen og i løbet af ugen. Initiativtager er Lisbeth Rask Nielsen m.fl.

Indstillet af sognepræst Bjørn Krohn, Nykøbing F.


Indstilling nr. 7: 
Spiregudstjeneste - et samarbejde mellem Gloslunde og Kappel pastorater

Formålet med spiregudstjenesten er at fejre forårets komme, hvor alt er nyt. Her mærkes Guds skaberværk fuldt ud. Gudstjeneste er med indlagt skuespil over et valgt forårstema.

Dagen forberedes af et udvalg, bredt sammensat af folk fra menigheden, menighedsråd, menighedspleje og personale. Så mange som muligt inddrages i selve gudstjenesten. I år sågar en meget velopdragen hund.

Janne Svenson skriver et skuespil på vers, organist Ulla Schwartz vælger musik og salmer/sange, som spirekor og kirkekor øver sig på til den store dag. Andre finder/syer kostumer og laver rekvisitter. Graverteam hjælper til med det praktiske. Nogle sår frø i potter der spirer og udleveres på dagen. Ingen ved, hvad det bliver til, så det er en forundringspotte, et Guds under. Begge præster forbereder og udfører gudstjenesten og de har også roller i skuespillet. 

Målgruppen er børn, unge, familier  ældre, gamle …alle

Det hele foregår i Vestenskov kirke og bagefter er der saft,kaffe m.m i sognegården, hvor alle er velkomne og rigtig mange deltager.

De to pastorater har i løbet af året flere samarbejder.  

Indstillet af MR-formand Susan Rasmussen, Gloslunde.


Indstilling nr. 8: 
Sognepræst Marianne Eilskov Hansen for "Minihøjskolen" i Rødbyhavn

Siden 2010 har sognepræst Marianne Eilskov Hansen ledet ”Minihøjskolen” i Rødbyhavn, som er et månedligt arrangement i Rødbyhavn kirkes menighedslokaler for udsatte børnefamilier. 

Mini-højskolen er et tilbud om et ressourceløft til unge trængte børnefamilier. Dels er det et tilbud om at få ny viden om mangt og meget, få inspiration og prøve nogle ting af og dels at opbygge et fællesskab, så man finder ud af, at man ikke er ene om, at have vanskeligheder i livet, at man kan hjælpe hinanden.

Her mødes forældrene og får inspiration til hverdagen og familielivet, mens børnene leger og spiller sammen med frivillige voksne i den nærliggende gymnastiksal. Efterfølgende samles alle til fælles spisning, før man går hver til sit.

Minihøjskolen hviler på frivilliges indsats og er en del af ”Rødby og omegns menighedsplejes” aktiviteter.

Indstillet af sognepræst Birgitte Flensburg, Nebbelunde.


Indstilling nr. 9:
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen for Pizzagudstjeneste

Min kollega Anna Sloth Jørgensen, som har taget initiativ til en ny slags familiegudstjeneste for folk i alle aldre.

Den løber af stablen fredage k. 17.00 – en gang i kvartalet, tror jeg, og når graveren har set , hvor mange der er kommet til gudstjeneste bestilles der Pizza, som så fortæres efterfølgende i graverhuset.

Det gør det muligt at afholde gudstjeneste med bespisning uden tilmelding.

Nemt enkelt, og populært, jeg har tænkt mig at gøre hende kunststykket efter, når jeg kommer fra orlov.

Indstillet af sognepræst Mette Marie Trankjær, Horbelev.


Indstilling nr. 10:
Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse MR for tæt samarbejde med lokale virksom-heder, kunsthåndværkere og foreninger

Vores 4 PH koglelamper blev stjålet fra Græshave kirke, fundet, repareret/sat op/stjålet igen. Herefter tid til nytænkning, så rispapirlamper fra Ikea til 19 kr. stk blev hængt op, for vi ville have god tid til at tænke, udvikle osv

Ideen var at skabe helt unikke lamper i samarbejde med  lokal glaskunsthåndværker. Vi tegnede selv en ideskitse og  Mette Green udviklede i tæt samarbejde med hele menighedsrådet en prototype, som til sidst blev godkendt og 4 nye lamper blev skabt . De blev hængt op palmesøndag i år. Og vi er ikke færdige - nye ideer vælter frem.

Grunde til indstillingen er: Skab noget unikt til din kirke, tag den tid der skal til, styrk fælleskabet i lokalsamfundet, styrk fælleskabet i dit menighedsråd, brug penge fornuftigt og tænk også her lokalt.

Eksemplet kan omsættes til alle mulige projekter. Menighedsrådets næste projekt er: Omlægning af tomme kirkegårde til fordybelseshaver - inddrag menigheden, de lokale virksomheder m.v.

Indstillet af MR-formand Susan Rasmussen, Gloslunde.


Indstilling nr. 11: Korleder Sonja Mahler Jensen for ledelse af menighedskoret i Horbelev

Korleder Sonja Mahler Jensen har opbygget et 25 mand stort menighedskor. Så uden hende intet kor og uden koret intet “ lillekor” på plejehjemmet. Så det breder sig som ringe i vand.

De lægfolk, der hyrede Sonja Mahler Jensen, som ellers var gået på pension, er desværre alle døde. Men jeg synes det er fornemt for en evangelisk luthersk kirke, der lægger så stor vægt på lægmandsmedvirken, at det er lægfolk, der har taget initiativ til koret, og at det er en lægmand, korlederen, der er den bærende kraft - og igen at det lille kor selv finder på at glæde plejehjemsbeboere med trofast at synge med beboerne i et af husene på Præstemarken i Stubbekøbing, hvor de gør stor lykke !

Flere fra menighedsrådet synger i koret, som fejrede 10 års jubilæum i sidste uge, hvor der blev afholdt koncert for en fuld Horbelev kirke. Koret har også sunget i andre kirker og i vores kulturgård i Horbelev. Det er det myndige lægfolk i fuld vigør!

Indstillet af sognepræst Mette Marie Trankjær, Horbelev.


Indstilling nr. 12:
Søllested MR for konfirmandundervisning om søndagen

Man har i Søllested valgt at lægge konfirmandundervisningen på 8 søndage fra 9 – 15.00

Dette har man gjort for at give konfirmanderne en større tilknytning til deres lokale sogn og kirke og gøre mere bekendte  med deres sognepræst. Førhen var konfirmandundervisningen henlagt til Nakskov, hvor konfirmanderne knapt lærte deres egen præst at kende.

Desuden har det gjort det nemmere for konfirmanderne at nå deres 10 gange kirkegang, da de fleste af dem er indlagt i undervisningen.

Denne form for undervisning giver plads til alternative undervisningsformer og rum for større improvisation og tilpasning af undervisningens indhold. Både forældre, konfirmander, præst og menighedsråd har været yderst tilfredse med denne  undervisningens model.

Indstillet af sognepræst Rebekka Brandt Kristensen, Søllested.


Indstilling nr. 13:
Natkirke i Gundslev Kirke

Kan man lave Natkirke på landet? Ja, hvorfor ikke? Gundslev MR og kirkens personale inviterer indenfor i 3 timer, hvor man kan komme og gå, som man har lyst. Natkirken kan betragtes som en lang alternativ gudstjeneste.

Vi kender alle til at have en travl og måske stressende uge. Natkirken er et tilbud til at "tage en time-out", finde ro, fordybelse, slippe kontrollen og slappe af fra en hektisk hverdag uden støj. 

Man kan gå ind og ud af kirken i løbet af aftenen. I kirken er der både mulighed stilhed og for at lytte til sagte musik og evt. sang på forskellige tidspunkter.

Kirkerummet indbyder til: 
-at sætte sig godt til rette
-ligge /slænge sig i sækkestolene i kirkens kor,
-tænde lys for dem eller det vi tænker på, dem vi savner og evt. har mistet, selv er ramt af sygdom etc. med lys i vores lysglobus og på kirkens gulv,
-tage et kort fra kortkassen med forskellige inspirations ord,
”samtale med Gud” ved at be´ en stille bøn, ”smage på en bønne”, nyde det stemningsfulde kirkerum med kirkens gamle kalkmalerier osv. osv.

Der er også mulighed for at tænde lys i kirkens  lysglobe, for dem eller det vi savner eller håber på..., be´en bøn, "smage en bøn(ne)" tage en "take-away-bøn" fra kassen på bordet, skrive en bøn, der sidst på aftenen vil indgå i fælles bøn ifm. "natkirkeordet" og nadverandagt. 

Indstillet af Gundslev MR v/formand Anders Lejre.


Indstilling nr. 14:
Nysted MR for deres "Mål og pejlemærke"-møde og projekt

Hvorfor og hvordan gik Nysted-Vantore menighedsråd igang med at lave mål og pejlemærker for deres arbejde? Efter det sidste menighedsrådsvalg, bestod menighedsrådet næsten udelukkende af nye medlemmer som ingen erfaring havde med den slags arbejde. Vores møder gik dels med at overskue, hvad der var vores ansvarsområder og dels med rigtigt mange gode ideer til, hvad
menighedsrådet kunne sætte igang.

Specielt de mange ideer ”stak ud” til alle verdenshjørner, og det blev
hurtigt klart for alle, at der manglede en rød tråd.
Hvorfor sidder vi egentlig her? Hvad vil vi opnå? Hvad kan vi gøre?

Vi ønskede en fælles platform for vores arbejde i menighedsrådet. Med
fælles mål og pejlemærker ville vi have noget at holde vores ideer,
aktiviteter og engagementer op imod, så vi kunne sikre, at der blev en
samlet retning for vores arbejde. Samler vi kræfterne – så brænder vi igennem!

Det blev til en arbejdseftermiddag og aften,  hvor enighedsrådsmedlemmer, præst og medarbejdere arbejdede, på kryds og tværs i både små og større grupper, med udgangspunkt i den stilling man har i kirken, frem til en rød tråd. Vores Mål og Pejlemærker blev til.
 
De har valgt at gå fokuseret til opgaven som nyvalgt menighedsråd og finde en mulig løsning på de udfordringer, der møder menighedsrådsmedlemmer i dag. Det betyder, at rådet navigerer efter vores pejlemærker i arbejdet samt hele tiden er bevidst om de mål, som vi i fællesskab er kommet frem til.
Nysted-Vantore sogne - pejlemærker for MR's arbejde (pdf)

Indstillet af sognepræst Ida Støckel Rolle, Nysted.