Nyheder
Nyheder

Overenskomstansat sognepræst (kbf.) søges til Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat i en tids-begrænset stilling

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 og indtil 31. december 2019. Ansøgningsfrist 11. september 2018.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes ligeledes et præstetillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen, men menighedsrådene vil kunne hjælpe med en midlertidig bolig. Det forventes, at stillingen vil blive slået op som en tjenestemandsstilling (kbf) med boligpligt efter udløbet af den tidsbegrænsede stilling.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. (mrk. ” ansøgning”) eller pr. mail til LFSTIFT@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl.15.00.

Opslået: 11. september 2018 - Udløber: 1. oktober 2018

Embedsbeskrivelse
Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat i Lolland -Falsters Stift, blev dannet den 1. juli 2018 ved sammenlægning af Rødby-Ringsebølle og Nebbelunde-Sædinge.

Udover kirkerne rådes der over Nebbelunde Sognehus og den tidligere Nebbelunde præstegård til kirkelige formål. Der findes for tiden ikke sogne/ menighedslokaler i Rødby.

Siden sammenlægningen af de tidligere pastorater blev foreslået og siden gennemført, har der udviklet sig et tillidsfuldt samarbejde mellem de to menighedsråd og sognenes præster. Vi søger en præst der vil gå aktivt og positivt ind i dette arbejde.

Om sognene
Pastoratets sogne er uden noget egentligt retningspræg. I Rødby-Ringsebølle har menighedslivet i en årrække været af mindre omfang, men udviklingen er vendt og deltagelsen i ordinære gudstjenester og kirkelivet i almindelighed er i positiv udvikling. Det årlige Luciaoptog som organisten har organiseret har trukket så godt som fulde huse. Også til koncertarrangementer har der været god tilslutning. I Nebbelunde-Sædinge er en aktiv kirkelig og folkelig virksomhed udgået fra kirkerne og sognehuset. Begge menighedsråd lægger stor vægt på at denne virksomhed fastholdes og udvikles. Der holdes regelmæssigt gudstjenester i det lokale plejecenter i samarbejde med nabopræst.

Præsten
Først og fremmest ønsker vi en præst der formår og har vilje til at forkynde evangeliet klart og forståeligt, så også mennesker, der ikke er fortrolige med den traditionelle kirkelige sprogbrug, forstår det som vedkommende.  

Vi forventer, at sognepræsten vil søge at fastholde og udbygge samarbejdet med skolen og vil lægge vægt på samarbejdet med nabopræster om konfirmand- og minikonfirmander.

Vi søger en præst, der kan tale med alle slags mennesker i et område af Lolland, hvor der er sociale udfordringer, hvorfor vi også i fremtiden vil ønske mere vægt på kirkens diakonale forpligtelse; hertil kommer så at det vil være vigtigt for sammenhængen i det nye pastorat, at sognepræsten er indstillet på et godt samarbejde med en kommende kollega, der også skal fungere som korshærspræst.

Kirkerne

Nebbelunde Kirke

Kirken ligger markant på en bakke i sin landsby. Sognet har 152 indbyg-gere, heraf 122 folkekirkemedlem-mer.

Rødby Kirke

Kirken er en stor købstadskirke. Sognet har 1761 indbyggere, hvoraf 1421 er medlemmer af folkekirken.

Sædinge Kirke

Kirken ligger i et hævet terræn nær bredden af den udtørrede Rødby Fjord. Sognet har 357 indbyggere, heraf 291 folkekirkemedlemmer.

Ringsebølle Kirke

Kirken er en af stiftets ældste. Den er lejlighedskirke. Sognet har 255 indbyggere, heraf 209 folkekirkemedlemmer.

På pastoratets hjemmeside www.rodbykirke.dk findes en mere udførlig omtale af de enkelte kirker og deres historie.

Kontakt menighedsrådene:

Menighedsrådsformand
Birthe Måhr, 
Nebbelunde-Sædinge MR Menighedsråd
Telefon: 30 12 48 34
Email: b_maahr@mail.dk 


-

Menighedsrådsformand
Arne O. Andersen
Rødby-Ringsebølle MR
Telefon: 56 31 35 22 / 22 31 14 20 Email: arne@aoandersen.dk