Nyheder
Nyheder

Religionsmøde i hverdagen

Vi udfordres af tabet af vores egen religiøse arv og identitet. Hvordan skal vi kunne møde andre, hvis vi ikke ved, hvem vi selv er og kommer fra?

Buddhistisk tempel og bøn midt mellem alle turister. Foto: Michael Schelde

Af sognepræst Rebekka Brandt Kristensen, Søllested

I april måned deltog flere fra Lolland-Falsters stift i Folkekirke og Religionsmødes netværksmøde i Fredericia. Der kom der mange forskellige tanker og stemmer på bordet, og der var meget som vi kunne tage med hjem og tænke over både som udvalg og som almindelig menneske.

Nogle af de vigtigste tanker blev præsenteret af vores biskop Marianne Gaarden. Hun sagde blandt andet:
Verden er blevet mindre, det er noget vi til tider glemmer. Verden kommer til os på en måde, som den ikke tidligere har gjort, og det udfordrer os. Desuden har sekulariseringen ikke fået den magt, som man havde troet. I dag er man ikke så bange for spørge til det religiøse, og den religiøse søgning lever videre i bedste velgående.

Vi bliver derfor som kirke nødt til at tage den religiøse søgning seriøst og møde den med den kristne livstolkning. Vi bør ikke ignorere menneskers religiøse erfaring, også selv om den kommer til udtryk på måder, der ikke passer ind i vores bekendelsesgrundlag. I stedet skal vi lytte til menneskers religiøse erfaring, og tilbyde en tolkning af deres erfaringer i en kristen optik.

I vores samtid udfordres vi af tabet af vores egen religiøse arv og identitet. Hvordan skal vi kunne møde andre, hvis vi ikke ved, hvem vi selv er og kommer fra.

Samtidig må vi være klar over, at religiøsiteten i et samfund er konstant, men den antager hele tiden nye udtryksformer. Vi skal turde at gå ud og være kristne i det samfund, vi lever i. Interessen for religionsmødet er der, og ofte er den erfaringsbaseret. Derfor skal vi som kristen kirke producere autentiske svar – de svar findes i vores tro og i vores trospraksis – dér begynder religionsdialogen.

Vi mennesker er tættere forbundet, end vi altid gør os det klart. Vi skal have et menneskesyn og en teologi, som hænger sammen med resten af verden, ganske som vi selv gør det. For som Kristus selv siger det: Han er stammen, vi er grenene – derfor må vi også ville religionsdialogen.